• ParafiaDobrzany

Życzenia Wielkanocne„Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Ono przekształciło oblicze świata. Stało się źródłem głębokiej wiary, gorliwości apostolskiej i bohaterstwa męczenników. Wrogom Chrystusa zdawało się, że Go unicestwili na zawsze. Nie przypuszczali, że przyczynią się do największego cudu Chrystusa - Jego Zmartwychwstania. Dzisiaj również wielu wydaje się, że unicestwią Chrystusa i Jego Kościół na ziemi. Nie wiedzą jednak, że przez krew, boleść i katusze ten Kościół, wraz z Chrystusem, kroczy ku zwycięstwu”.

sługa Boży ks. Ignacy Posadzy SChr

Drodzy Parafianie!

Tegoroczne Święta Wielkiejnocy przeżywamy w bardzo wyjątkowej sytuacji. Jesteśmy zamknięci w naszych domach, kościołach... i wydaje się nam - podobnie zresztą jak Apostołom również zamkniętym w Wieczerniku z obawy przed Żydami - że wszystka nadzieja umarła i że panuje tylko strach. A tymczasem Życie zwycięża śmierć i Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych z darem swojego pokoju, miłości i przebaczenia. Obyśmy chcieli i umieli z tych darów zaczerpnąć i radować się pełnią życia dzieci Bożych.

Niech zatem tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego przeniknie do głębi nasze dusze i serca, i umocni w walce ze złem, i oddali od nas wszelki lęk. Niech czas świąteczny - mimo tego, co się dzieje wokół nas - będzie czasem chrześcijańskiej radości, ufności i optymizmu. Idźmy z wiarą do pustego grobu Zbawiciela i przylgnijmy z miłością do Zmartwychwstałego, wsłuchując się w Jego pełne miłosierdzia słowa: „Pokój Wam”. On żyje i jest silniejszy od grzechu, zła, chorób, epidemii, a nawet śmierci!

A zatem błogosławionych i pełnych Bożego pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz głębokich przeżyć duchowych - doświadczonych w najbliższym gronie rodzinnym - umacniających naszą wiarę.

Wasi Duszpasterze

43 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Budujmy cywilizację miłości!

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA Drogie Siostry i Bracia! Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana