top of page
  • ParafiaDobrzany

Życzenia Wielkanocne„Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Ono przekształciło oblicze świata. Stało się źródłem głębokiej wiary, gorliwości apostolskiej i bohaterstwa męczenników. Wrogom Chrystusa zdawało się, że Go unicestwili na zawsze. Nie przypuszczali, że przyczynią się do największego cudu Chrystusa - Jego Zmartwychwstania. Dzisiaj również wielu wydaje się, że unicestwią Chrystusa i Jego Kościół na ziemi. Nie wiedzą jednak, że przez krew, boleść i katusze ten Kościół, wraz z Chrystusem, kroczy ku zwycięstwu”.

sługa Boży ks. Ignacy Posadzy SChr

Drodzy Parafianie!

Tegoroczne Święta Wielkiejnocy przeżywamy w bardzo wyjątkowej sytuacji. Jesteśmy zamknięci w naszych domach, kościołach... i wydaje się nam - podobnie zresztą jak Apostołom również zamkniętym w Wieczerniku z obawy przed Żydami - że wszystka nadzieja umarła i że panuje tylko strach. A tymczasem Życie zwycięża śmierć i Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych z darem swojego pokoju, miłości i przebaczenia. Obyśmy chcieli i umieli z tych darów zaczerpnąć i radować się pełnią życia dzieci Bożych.

Niech zatem tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego przeniknie do głębi nasze dusze i serca, i umocni w walce ze złem, i oddali od nas wszelki lęk. Niech czas świąteczny - mimo tego, co się dzieje wokół nas - będzie czasem chrześcijańskiej radości, ufności i optymizmu. Idźmy z wiarą do pustego grobu Zbawiciela i przylgnijmy z miłością do Zmartwychwstałego, wsłuchując się w Jego pełne miłosierdzia słowa: „Pokój Wam”. On żyje i jest silniejszy od grzechu, zła, chorób, epidemii, a nawet śmierci!

A zatem błogosławionych i pełnych Bożego pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz głębokich przeżyć duchowych - doświadczonych w najbliższym gronie rodzinnym - umacniających naszą wiarę.

Wasi Duszpasterze

53 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

11 lutego 2022 r. „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36) Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią Drodzy Bracia i Siostry, trzydzieści lat temu św. Jan Paweł

bottom of page