top of page
  • ParafiaDobrzany

Artykuł na portalu "stargard.naszemiasto.pl"


12 grudnia 2022 r. na stronach stargard.naszemiasto.pl ukazał się artykuł Grzegorza Świstaka pt.: „Drewno jest z lasu”. Parafia św. Michała Archanioła w Dobrzanach nagrodzona.

Lasy są wielkimi „dobrodziejami” ludzkości, stąd warto czasem zatrzymać się nad głębią tej „oczywistości”. Nasze lasy pełnią przecież wielorakie funkcje. Wystarczy wspomnieć o ich funkcji ochronnej, społecznej, czy też produkcyjnej. Lasy wpływają na kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego, na regulację obiegu wody w przyrodzie, na przeciwdziałanie powodziom, lawinom i osuwiskom, ale chronią też glebę przed erozją a krajobraz przed stepowieniem.
Kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, wzbogacają rynek pracy i zapewniają rozwój edukacji ekologicznej społeczeństwa. Czy też wreszcie dostarczają drewna oraz innych płodów leśnych, zapewniają powtarzalność produkcji, co umożliwia trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych, w tym użytków gospodarki łowieckiej. A zatem, jak widać, nie tylko drewno jest z lasu...
Lasy Państwowe chcąc zwiększyć świadomość społeczną na temat wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej oraz na temat gospodarczej funkcji lasów, zorganizowały konkurs właśnie pod znamiennym tytułem „Drewno jest z lasu”. Oprócz tego konkurs ma za zadanie ukazać misję Lasów Państwowych i ich rolę, jaką pełnią przy wspieraniu inicjatyw społecznych, które charakteryzują się odpowiedzialnym użytkowaniem zasobów przyrody. Istnieje bowiem ciągle potrzeba promowania w społeczeństwie dobrych nawyków i postaw w zakresie mądrego wykorzystania drewna, które wiąże się także z jego ochroną.
"Parafia św. Michała Archanioła w Dobrzanach zgłosiła swój udział w tym konkursie i stała się jego beneficjentem – mówi ks. dr Bogusław Kozioł SChr, proboszcz. Otrzymane z konkursu środki pokryją koszt produkcji mebli dębowych do kościoła parafialnego w Dobrzanach. Są to: fotele drewniane (5 szt.), ławki do prezbiterium (3 szt.), szafka i klęczniki (2 szt.). Meble te zostały wykonane z wielką precyzją i artyzmem przez Zakład Stolarski Jezierski z Glewic, co dodatkowo pokazuje jakim dobrodziejstwem jest las, skoro z jego zasobów można produkować wspaniałe, a przede wszystkim trwałe wytwory".
Kształt i ornamentyka mebli doskonale wpisuje się również w wystrój zabytkowego kościoła, który pochodzi z II poł. XVIII wieku. Należy także nadmienić, że parafia św. Michała Archanioła leży na terenie Nadleśnictwa Dobrzany, pod którego zarządem znajduje się ponad 20 000 ha lasów i którego obszar obejmuje cztery powiaty, jak również cztery miasta: Stargard, Chociwel, Dobrzany i Ińsko.
Wszystkie te powyższe przesłanki współgrają z założeniami konkursu ogłoszonego przez Lasy Państwowe pt. „Drewno jest z lasu” i dobrze wpisują się w intencje organizatorów, którzy chcą ciągle podnosić świadomość społeczną o troskę o nasze lasy i właściwe wykorzystanie ich zasobów. A ponieważ meble będą pomagać katolikom w kulcie religijnym, to dodatkowo powinny w naturalny sposób kierować myśli do Stwórcy, który stworzył świat i wszystko, co na nim istnieje dla pożytku i dobra człowieka.
"Przy tej okazji pragnę zatem gorąco podziękować organizatorom konkursu „Drewno jest z lasu” za pozytywne rozpatrzenie wniosku konkursowego i przyznanie parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach środków" – dodaje ks. dr Bogusław Kozioł SChr, proboszcz.

Link do oryginalnego tekstu znajduje się TUTAJ.


74 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page