• ParafiaDobrzany

NOWI KAPŁANI - CHRYSTUSOWCYUroczystość święceń prezbiteratu i diakonatu to wielkie święto w zgromadzeniu… Gromadzi ono wielu Współbraci z kraju i zagranicy: jednak nie tylko oni towarzyszyli tego dnia nowo wyświęconym prezbiterom i diakonom Towarzystwa Chrystusowego, którzy ten sakrament przyjęli przez posługę bpa Damiana Bryla, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej (tyt. Suliana). Neoprezbiterów – Michała Armatysa, Karola Baja, Romana Melnyka i Maksymiliana Ślusarczyka oraz nowych diakonów Wojciecha Kułacha i Dominika Matuszewskiego modlitwą otoczyły ich rodziny, znajomi i przyjaciele, uczestnicząc w tej dla nich ważnej i podniosłej chwili we wtorek 21 maja 2019 r. w poznańskiej bazylice archikatedralnej.


Wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa należy zauważyć najwyższych przełożonych Towarzystwa, wychowawców i moderatorów przyjmujących święcenia oraz ich proboszczów. Nie zabrakło sióstr i braci zakonnych oraz naszych nowicjuszy i alumnów, z którymi nowo wyświęceni wzrastali w zakonnym i kapłańskim powołaniu.


Ks. Biskup w wygłoszonej homilii przypomniał czym jest zakonne i kapłańskie powołanie, że to sam Chrystus, który jest naszym Panem, Królem i Zbawicielem, wzywa i wybiera, a przyjmowane święcenia jeszcze bardziej wiążą z Nim i ze wspólnotą zakonną, do której powołuje. Nowo wyświęconym prezbiterom i diakonom a także sobie wzajemnie, albowiem te majowe dni, w których odbywają się święcenia i prymicje dla innych z nas są kolejnymi rocznicami przyjmowania sakramentu święceń, życzymy tego, byśmy potrafili być wdzięczni Panu Bogu za Jego dobrodziejstwa, za dar powołania i wybrania, by Dobra Nowina rozszerzała się.


Życzymy sobie wzajemnie daru pokory i ducha ofiary, by dobrze posługiwać tym, do których jesteśmy posyłani, byśmy pod sztandarem Chrystusa Króla o dusze wychodźcze toczyli zwycięski bój. A z życzeniami nieśmiało ośmielamy się prosić Was, drodzy Przyjaciele i Czytelnicy kalendarium, o modlitewne wsparcie…


ks. Tomasz Mikulak SChr

32 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Logo_Archidiecezji1.png
ADRES

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Michała Archanioła


ul. Staszica 56

73 - 130 Dobrzany

parafiadobrzany@gmail.com

tel. parafia: +48 91 562 00 57

Konto parafialne:

34 9375 0002 8400 0781 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Na_Parafie_Button_v2_959x339 (1).png
Logo Towarzystwo Chrystusowe - kolor.jpg

© PARAFIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  W DOBRZANACH