top of page
  • ParafiaDobrzany

NOWY GENERAŁ CHRYSTUSOWCÓWChrystusowcy zebrani na XIII Kapitule Generalnej wybrali 11 lipca 2019 roku, w święto św. Benedykta opata, nowego przełożonego generalnego. Został nim ks. Krzysztof Olejnik SChr, dotychczasowy prowincjał Prowincji pw. NSPJ w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii. Tym większa radość, że nasz nowy Generał, tuż po święceniach kapłańskich, w latach 2001-2002 posługiwał w dobrzańskiej parafii.


Ks. Krzysztof Olejnik SChr, urodził się 5 stycznia 1973 r. we Wrześni. Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił 20 sierpnia 1994 r. Po odbyciu rocznego nowicjatu, 29 września 1995 r. złożył pierwszą profesję zakonną w domu nowicjackim w Mórkowie. Profesję dozgonną złożył 30 kwietnia 2000 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2001 r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu z rąk ks. abpa Juliusza Paetza. Po święceniach kapłańskich był katechetą–spowiednikiem w Parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach. W 2002 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2003-2004 odbył studia w Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa. W latach 2004-2007 był Socjuszem Magistra nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego w Mórkowie. W 2007 r. został skierowany do Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Wielka Brytania i Irlandia) i pracował jako duszpasterz Polaków w: Moyraverty (Irlandia, 2008-2011); Belfaście (Irlandia Północna, 2011-2013); Londonie–Putney, (Anglia, 2013-2014); Hampton Hill (Anglia, 2014-2016); Glasgow (Szkocja, 2016-2018). W latach 2012-2018 był wiceprowincjałem Prowincji Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w 2018 r. został przełożonym tej Prowincji. W 2013-2018 r. pełnił funkcję radnego generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Dnia 11 lipca 2019 r. XIII Kapituła Generalna wybrała ks. Krzysztofa Olejnika SChr na urząd przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Po wyborze nowy przełożony generalny udał się do kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Tam złożył wobec zgromadzonych współbraci przepisane prawem wyznanie wiary oraz przysięgę wierności.


Po czym wszyscy odśpiewali dziękczynne Te Deum. Następnie zgromadzeni w kaplicy chrystusowcy na znak posłuszeństwa złożyli ks. Generałowi wyrazy szacunku.


Nowo wybrany przełożony generalny skierował do współbraci kilka słów dziękując za wybór i zaufanie. Poprosił zebranych o zachowanie ducha jedności oraz modlitewne wsparcie.

Na koniec ks. Generał udzielił błogosławieństwa i odśpiewano Hymn Towarzystwa Chrystusowego „My, Chryste, hufiec Twój”.


Po powrocie na salę obrad Kapituła wybrała wikariusza generalnego, którym został dotychczas piastujący to stanowisko ks. Bogusław Burgat SChr.


W kolejnym głosowaniu wybrano czterech radnych generalnych. Pierwszym Radnym Generalnym został ks. Zbigniew Regucki SChr, kolejni radni odpowiednio: ks. Marek Grygiel SChr, ks. Zbigniew Kutnik SChr oraz ks. Matthew Gardziński SChr.


Rada Generalna służy pomocą przełożonemu generalnemu. Jej zgoda jest potrzebna w określonych prawem najważniejszych decyzjach, jakie podejmuje generał zgromadzenia.

Wszystkim wybranym przełożonym i radnym serdecznie gratulujemy i życzymy Bożego światła i łaski na czas pełnienia funkcji.

452 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page