• ParafiaDobrzany

Odwołanie rekolekcji parafialnych


Z powodu szerzącej się pandemii koronowirusa oraz w trosce o zdrowie i życie naszych parafian WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE ZOSTAŁY ODWOŁANE.

Odpowiadając zaś na komunikat abpa Stanisława Gądeckiego (tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach) informuję, że w dniach 16-18 marca (czyli w planowanych dniach rekolekcji) w kościele będzie wystawiony Najświętszy Sakrament już od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św. Adorację rozpoczniemy koronką do Bożego Miłosierdzia. Co do wystawienia i adoracji w kolejne dni decyzja zostanie podjęta później.

Zapraszam do indywidualnej modlitwy, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny. Proszę także, by podczas adoracji w miarę możliwości tak zajmować miejsca w kościele, by zachować bezpieczną odległość między osobami.

Wszystkich zaś parafian bardzo proszę, w sposób szczególny tych, którzy nie przyjdą do kościoła, aby w ciągu dnia znaleźli chwilę na odmówienie w swoim domu - ale w łączności z całą wspólnotą parafialną - koronki do Bożego Miłosierdzia.

Podaję do wiadomości również najnowsze rekomendacje Rady Stałej przy Konferencji Episkopatu Polski, do których - bez wpadania w panikę - zastosujmy się z całą powagą sytuacji:

- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk, - cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego (np. pocałunek - przyp. red.), - należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie.

Co do pozostałych wytycznych oczekujemy na dekret naszego Arcybiskupa, który po otrzymaniu podam do wiadomości wszystkich.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski we wspomnianym komunikacie napisała jeszcze: Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Jezu, ufam Tobie!

ks. Bogusław, proboszcz

0 wyświetlenia
Logo_Archidiecezji1.png
ADRES

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Michała Archanioła


ul. Staszica 56

73 - 130 Dobrzany

parafiadobrzany@gmail.com

tel. parafia: +48 91 562 00 57

Logo Towarzystwo Chrystusowe - kolor.jpg

Konto parafialne:

34 9375 0002 8400 0781 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Goleniowie

  • Grey Facebook Icon

© PARAFIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  W DOBRZANACH