top of page

Patronalne święto Caritas

Niedzielą Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia, rozpoczyna się obchodzony już po raz 80. Tydzień Miłosierdzia, którego celem jest budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich. Tegorocznym hasłem tego czasu są słowa: „…każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1 J 5, 1).

Dzieło miłosierdzia jest realizowane w Kościele między innymi za pośrednictwem Caritas, zaś Niedziela Miłosierdzia jest świętem patronalnym Caritas. Jest to czas dziękczynienia za istniejące i powstające dzieła Caritas, za ofiarodawców oraz wszystkich ludzi dobrej woli, wspierających akcje charytatywne. To także dzień szczególnej modlitwy w intencji ubogich, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych i starszych.

Stąd naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas składamy najserdeczniejsze życzenia i gorące podziękowania za świadczone miłosierdzie potrzebującym w naszej parafii. Niech ta służba będzie drogą do osobistej świętości.

 

„Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużeniu bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.

Nikomu nie odmówię swego serca”.

Modlitwa św. s. Faustyny.

33 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Σχόλια


bottom of page