top of page
  • ParafiaDobrzany

Poświęcenie figury św. Józefa


Na wtorek, 15 czerwca zostało zaplanowane poświecenie figury św. Józefa, która stanęła na terenie między kościołem a plebanią. Figura ta jest votum wdzięczności i zawierzenia. Czas jej postawienia wpisuje się w trwający "Rok św. Józefa", który ogłosił papież Franciszek. Fundatorami są księża chrystusowcy, pracujący w parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach.

O godz. 18.00 została odprawiona Msza św. wotywna o św. Józefie, po której wszyscy zebrani na Eucharystii udali się przed figurę. Tam ks. Proboszcz najpierw poświęcił figurę, a później zawierzył św. Józefowi w akcie oddania całą parafię. Na koniec nabożeństwa wszyscy odmówili litanię do św. Józefa z nowymi wezwaniami.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litania do świętego Józefa


Kyrie eleison - Christe, eleison - Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Opiekunie Odkupiciela,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy obrońco Chrystusa,

Sługo Chrystusa,

Sługo zbawienia,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Podporo w trudnościach,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie wygnańców,

Patronie cierpiących,

Patronie ubogich,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.


P. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.


Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.


290 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page