top of page
  • ParafiaDobrzany

Rada parafialna

Zaktualizowano: 5 lip 2021


23 czerwca 2021, o godz. 19.00 na plebani - po długiej przerwie spowodowanej pandemią - odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Było obecnych 12 Radnych.

Poprzednia Rada odbyła się 09.09.2020.


1) Omówiono sytuację po pandemii - poruszono m.in. kwestię finansową parafii oraz obecność ludzi w kościele.

Ks. Proboszcz poinformował o zainstalowaniu na stałe kamery w kościele i uruchomieniu transmisji (zwyczajowo - każda niedziela godz. 11.00, i codziennie podczas wieczornego nabożeństwa, inne do uzgodnienia).

Podał także spostrzeżenie, że z zaproszeń na tzw. Msze kolędowe skorzystało ok. 23% parafian (liczba ta pokrywa się z liczbą osób uczęszczających regularnie do kościoła).


2) Ks. Proboszcz omówił projekt: „Region Dobrego Wsparcia”, który to projekt prowadzony jest przez Parafialny Oddział Caritas. Przy tej okazji ks. Proboszcz podziękował Caritas za prężną działalność, w sposób szczególny za zaangażowanie się w rozdawanie żywności.


3) Proboszcz poinformował o wprowadzeniu Mszy św. w tygodniu w Kępnie (we wtorki - godz. 17.00).


4) Omówiono sytuację dotyczącą duszpasterstwa dzieci i młodzieży, która niestety z powodu epidemii zostało mocno ograniczone.

Ks. Proboszcz poinformował Radnych o zmianie katechety, który będzie uczył dzieci w klasie III (od września br. katechezę w tych klasach będzie prowadził ksiądz).


5) Odnośnie innych zagadnień duszpasterskich ks. Proboszcz poinformował o:

- trudnościach w przygotowaniu dzieci do I Komunii i młodzieży do Bierzmowania;

- o wprowadzeniu w urząd nadzwyczajnego szafarza Komunii św. dwóch parafian (p. Jan Krzyżak i p. Grzegorz Ulewicz, którzy sprawowanie swojej funkcji - przede wszystkim roznoszenie Komunii chorym - rozpoczną od września br.);

- trwającej peregrynacji kopii obrazu św. Józefa (obecnie obraz znajduje się w Szadzku).


6) Ks. Proboszcz podziękował ks. Michałowi za czas pracy w naszej parafii i poinformował, że do parafii przychodzi ks. Sebastian Stawierej (od 28.06.). Podziękowania zostały również skierowane wobec ks. Marcina za ostatnie jego akcje duszpasterskie z dziećmi.


7) Finanse parafii:

- dług parafii wynosi 9 270 zł. Jest to pożyczka, którą należy spłacić Towarzystwu Chrystusowemu za samochód ks. Marcina;

- otrzymaliśmy ze Starostwa dotacje w wysokości 12 760 zł, którą należy przeznaczyć na projekt remontu wieży w Ognicy;

- od listopada ub.r. zmienił się system tzw. składek inwestycyjnych - obecnie cała składka z III niedzieli miesiąca przeznaczana jest na inwestycje. Wpłynęło to korzystnie na zabezpieczenie środków na inwestycje w parafii (od listopada zebrano w ten sposób już 33 870,00 zł);

- od nowego roku 2021 zmieniły się umowy z Eneą, które obecnie są bardziej niekorzystne dla poszczególnych punktów poboru, gdyż wcześniejsze umowy były podpisane w czasie trwającej promocji, których teraz już nie było. Stąd są większe rachunki (obecnie wioski płacą rachunek w wysokości ok. 120 zł za kościół). Dlatego ks. Proboszcz poinformował, że od września br. składka z pierwszej niedzieli na wioskach będzie zostawiana na filii i ma być przeznaczona na fundusz danego kościoła, czy kaplicy.


8) Inwestycje w parafii:

DOBRZANY

- została zapłacona kwota 16 000 zł za drzwi do kościoła w Dobrzanach - całość wyniesie 22 720 zł; Wymiana drzwi ma nastąpić na początku lipca.

- przycięto drzewa od strony p. Rudawskich;

- ocieplono i położono izolację oraz wyczyszczono nalot po grzybach po zimie w kościele w Dobrzanach (koszt: 12 000 zł);

- OSP odnowiła i zakonserwowała krzyż misyjny przy kościele;

- po konsultacji z p. Stanisławem Kokolusem lekko zmieniono wystrój kościoła - pojawiły się podkłady zielone pod ikony, co korzystnie wpłynęło na wyeksponowanie obrazów;

- została zakupiona nowa figura Matki Bożej Królowej i odnowiono grotę przy kościele - fundatorami tej inwestycji są: Roże Różańcowe, Jasnogórska Rodzina Różańcowa oraz pojedynczy ofiarodawcy;

- została postawiona przy wejściu na plac kościoła figura św. Józefa. Jest to wotum księży, pracujących w tej parafii.

Przy tej okazji należą się gorące podziękowania panom: Janowi Krzyżakowi i Grzegorzowi Ulewiczowi za wykonane prace i przy grocie i przy kapliczce ze św. Józefem;

- Ks. Proboszcz poruszył także kwestię ogrzewania kościoła - obecne ogrzewanie jest nieefektywne i kosztowne (za ostatni okres grzewczy została zapłacona kwota w wysokości 7 330 zł). Dodatkowo ten sposób ogrzewania spowodował zniszczenia w kościele. Zostały więc podjęte pierwsze kroki, by rozeznać się w zmianie ogrzewania. Proponowane jest ogrzewanie elektryczno-strefowe (koszt paneli grzewczych to ok. 37 000 zł + montaż własny). Eksploatacja przedstawiałaby się następująco: przy maksymalnym obłożeniu kościoła i przy włączeniu systemu przez 4 godz. w niedzielę i po 2 godz. każdego powszedniego dnia, koszt energii wyniósłby ok. 900 - 1 000 zł/miesiąc. Czyli gdyby przy pełnym obłożeniu grzać jw. przez 6 miesięcy ostateczna kwota wyniosłaby i tak mniej niż obecny sposób ogrzewania. Ks. Proboszcz zadeklarował, że rozezna się jeszcze w temacie, odwiedzając m.in. jeden z kościołów w Szczecinie, gdzie taki system jest już przez tę samą firmę zamontowany.

- ks. Proboszcz poinformował o zainstalowaniu na stronie parafialnej możliwość tzw. szybkich wpłat (np. Blikiem), ale póki co ta forma wpłat nie cieszy się popularnością (do tej pory były 3 albo 4 wpłaty). Jeden z radnych zauważył, że przy próbie wpłaty w ten sposób system przenosi na inny konto bankowe i dlatego m.in. on postanowił wpłacić tradycyjną metodą, bo nie był pewien, gdzie dotrze przelew. Ks. Proboszcz wyjaśnił, że system ten rzeczywiście jest obsługiwany przez inne konto, na którym pozostaje prowizja za operację, a pozostała kwota jest przesyłana na konto parafialne.

PLANOWANE:

- ogrodzenie od p. Rudawskich - parafia pokryje koszt murków i tego, co trzeba będzie dokupić; p. Rudawscy - robocizna i panele ogrodzeniowe (takie same, jak na cmentarzu);

- ks. Proboszcz poinformował o złożeniu wniosek na dotację na termomodernizację plebanii. Z tego, co wiadomo jest pewien problem z rozdzielaniem środków. Fundusz Ochrony Środowiska próbuje zdecentralizować zasady rozdzielania finansów i przesunąć je na gminy. Co prawda, funkcjonuje już projekt „czyste powietrze”, ale tu są niskie nakłady (np. do 32 000 za wymianę ogrzewania; do 53 000 na ocieplenie). Prawdopodobnie zostanie więc uruchomiony większy projekt.

Ks. Proboszcz poinformował także, że nosi się z zamiarem przebudowy dołu plebanii, szczególnie chodzi o usprawnienie wejścia do biura parafialnego.

OGNICA

- Otrzymaliśmy - o czym była już mowa - dotację ze Starostwa na projekt remontu wieży w wysokości 12 760 zł, z której to kwoty należy rozliczyć się do końca listopada br.

- Została uzyskana zgoda konserwatora zabytków (po długim czasie) na nowe drzwi do kościoła i remont naświetla - koszt: ok. 21 000 zł.

BŁOTNO

- Ks. Proboszcz podziękował mieszkańcom za osobisty wkład w utrzymanie kaplicy. Ostatnio wykonano prace przy kaplicy - położono kostkę, wymalowano kaplicę, zakupiono drobny sprzęt do kaplicy (np. mikrofon), a wszystko nakładem mieszkańców Błotna;

BYTOWO

- Ks. Proboszcz podziękował za troskę o ten kościół i poinformował, że ostatnio przeprowadzono remont kostki wokół kościoła i schodów do kościoła, również własnym nakładem finansowym;

- Zostały podjęte kroki w celu remontu okien w kościele. Obecna wycena remontu wynosi 35 000 - 40 000 zł (7 okien). Wstępnie termin realizacji inwestycji został zaplanowany na kwiecień/maj 2022;

KRZEMIEŃ

- Ks. Proboszcz poinformował o zamieszczeniu obrazów i relikwiarza z relikwiami św. Pastuszków z Fatimy (św. Franciszka i św. Hiacynty);

- Ścięto świerki i zrobiono z nich deski, które mają być wykorzystane na strop na wieży;

- Ks. Proboszcz przypomniał o obowiązku dosadzenia lip wokół kościoła (do maja 2022).

SZADZKO

- Wymieniono wykładzinę i zostały przeprowadzone prace konserwacyjne przy drzewach wokół kaplicy.

ODARGOWO

- Ks. Proboszcz poinformował o złożonym wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (29.10.2020) na remont dachu i elewacji kościoła na sumę 350 000 (z proponowanym wkładem własnym: 6 780 zł). Póki co nie ma żadnej decyzji w tej sprawie. Wcześniej otrzymaliśmy z Ministerstwa na kościół w Odargowie następujące kwoty: w 2017 - 330 000 zł; w 2019 - 130 000 zł.

- Została dokonana wstępna wycena nowych drzwi do kościoła i remontu bocznych (koszt to 22 000 zł).

- Ks. Proboszcz poinformował także o zakupie przez mieszkańców Odargowa drobnego sprzęt do kościoła - stolik, feletron, obudowa na postrzelaną kulę spod krzyża.

KĘPNO

- Ks. Proboszcz również poinformował o złożonym wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (29.10.2020) na remont wieży kościoła na sumę 250 000 (z proponowanym wkładem własnym: 3 458 zł). Tutaj również nie ma jeszcze żadnej decyzji. Ks. Proboszcz poinformował także o wcześniejszych pracach przy tym kościele: w 2012 - remont witraży za kwotę 5 000 zł; w 2014 - remont dachu kościoła (wówczas otrzymano z Ministerstwa dotację w wysokości 202 000 zł).

- Ks. Proboszcz przypomniał także o obowiązku dosadzenia drzewa po wycince drzew (do maja 2022).


9) Ks. Proboszcz poruszył także problem ze sprzątaniem kościoła. Skłania się ku temu, żeby okazjonalnie wynajmować firmę, która co jakiś czas dokonałaby gruntownego sprzątania kościoła.


10) W wolnych wnioskach Radni zgłosili prośbę, aby na czas wakacji przesunąć Mszę św. w Krzemieniu, gdzie jest ośrodek rekreacyjny z godz. 13.00 na ranną porę.

Ks. Proboszcz przystał na tę prośbę i ustalił godzinę Mszy św. na 8.00.

288 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page