top of page
  • ParafiaDobrzany

Rocznica Poświęcenia Kościoła


27 września obchodzimy rocznicę konsekracji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach. Poniżej tekst Dekretu abp. Andrzeja Dzięgi dotyczący tego wydarzenia.

 

ANDREAS DZIĘGA

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA

ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA SEDINENSIS-CAMINENSIS


DECRETUM

DEDICATIONIS ECCLESIA


Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ku pożytkowi wiernych Parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach, w otoczeniu duchowieństwa i w obecności wiernych całej Wspólnoty Parafialnej, zgodnie z kan. 1217 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego i przepisami świętej liturgii dokonałem dzisiaj, tj. 27 września 2015 r., uroczystego poświęcenia ołtarza oraz konsekracji odnowionego wnętrza kościoła parafialnego tej Wspólnoty, tym samym trwale potwierdzając tytuł św. Michała Archanioła.

Najstarsze wzmianki o kościele w Dobrzanach pochodzą z 1381 r. Ówczesna świątynia była wzniesiona w stylu gotyckim. Po wielkim pożarze miejscowości, który wybuchł w 1731 r., zbudowano nową świątynię. Z biegiem czasu kościół ten uległ licznym przebudowom. Podczas II wojny światowej kościół nie został zniszczony, jednak wnętrze i wyposażenie rozgrabiono i zdewastowano. Po zakończeniu działań wojennych świątynia została przekazana Kościołowi katolickiemu i poświęcona 21 sierpnia 1946 r. przez ks. Stefana Strzałkowskiego TChr. Opiekę duszpasterską sprawowali wówczas duszpasterze z parafii w Suchaniu. Pierwszym, mianowanym 23 września 1946 r., administratorem i stałym duszpasterzem w Dobrzanach został ks. Kazimierz Rudawski, który przeprowadził remont kościoła i wyposażył świątynię zgodnie z wymogami liturgii. Codzienną Mszę Świętą rozpoczęto sprawować w liturgiczne wspomnienie św. Michała Archanioła, skąd pochodzi wezwanie świątyni potwierdzone dekretem z dnia 19 maja 1951 r. wydanym przez administratora apostolskiego ks. Tadeusza Załuczkowskiego. W wyniku przeprowadzanych prac remontowych w roku 2000 wstawiono stały kamienny ołtarz zaś w latach 2013-2015 dokonano kompleksowej renowacji kościoła.

Uroczystości odpustowe należy obchodzić w dniu liturgicznego wspomnienia św. Michał Archanioła, tj. w dniu 29 września, a doroczną uroczystość poświęcenia kościoła w dniu 27 września, zgodnie z przepisani Prawa Kanonicznego i świętej liturgii.

Na wieczną rzeczy pamiątkę Dekret niniejszy wydając, wszystkich, którzy będą modlić się w tym kościele, wzywając wstawiennictwa św. Michała Archanioła, wspieram pasterskim błogosławieństwem.

Datum Dobrzany, die XXVII. mensis Septembris a.D. MMXV.

 

43 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page