top of page
  • ParafiaDobrzany

Sprawozdanie ze spotkania Rady Parafialnej


Dnia 9 września 2020, o godz. 19.00, w salce przy plebanii odbyło się spotkanie Rady Parafialnej.

Omówiono następujące zagadnienia:


1. Funkcjonowanie parafii w czasie pandemii

- Ks. Proboszcz zwrócił uwagę, że czas ograniczeń (szczególnie wtedy, gdy w kościele mogło być 5 osób) był bardzo trudnym okresem. Pierwszą liczniejszą Mszą była ta podczas Bożego Ciała. Obecnie wydaje się, że wierni wrócili do kościoła, choć zauważa się w dalszym ciągu problem obecności dzieci i młodzieży.

- Od strony finansowej parafia aż tak bardzo nie ucierpiała. Były zwolnienia z opłat do Kurii, jak również parafianie stanęli na wysokości zadania składając ofiary do skrzynki lub wpłacając na konto. Po pandemii wzrosła składka niedzielna z ok. 2500 zł do ok. 2900 zł.

Z serca dziękujemy wszystkim za taką odpowiedzialną postawę.

- W czasie pandemii odbyło się Bierzmowanie na zmienionych zasadach oraz odbyła się także wizytacja biskupia, z której Dekretu jeszcze nie mamy.

- Pandemia sprawiła, że trzeba było odłożyć I Komunię dzieci (obecny termin to: 12.09. i 13.09.) oraz kilka par przełożyło swoje śluby.


2. Sprawy duszpasterskie

- W każdą 3 środę miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji emigrantów i ich rodzin, pochodzących z naszej parafii.

- Nie udało się uruchomić wolontariatu młodzieżowego przy Caritas. Za to zostały podjęte kroki odnośnie dwóch nowych inicjatyw, które zaproponowało centralne biuro Caritas w Szczecinie: a) projekt: „Region Dobrego Wsparcia”; b) propozycja dla młodzieży do tworzenia przez nich pewnych programów społecznościowych.

- Zostało wyrażone podziękowanie całemu Parafialnemu Oddziałowi Caritas za dotychczasowe wielkie zaangażowanie, m.in. w rozdawanie żywności, czy też w rozprowadzania świec wielkanocnych.

Przy tej okazji została zauważona także pomoc OSP Dobrzany w rozwożeniu żywności w czasie epidemii.

Gorąco wszystkim dziękujemy.

- Ks. Proboszcz poinformował o wprowadzonym stałym porządku nabożeństw - od wtorku do piątku adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00, a na jej zakończenie odpowiednio będziemy się modlić: we wtorek do św. Józefa, w środę Nowenną do MB Nieustającej pomocy, w czwartek do św. Michała Archanioła i w piątek litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

- Chcemy ożywić kult świętych w naszej parafii - taka też była sugestia biskupa podczas wizytacji. Szczególnie chcemy uczynić to w kościołach filialnych, gdzie patronują święci - Ognica (św. Piotra i Pawła), Bytowo (św. Wojciech), Kępno (św. Józef).

- Wprowadzamy na próbę Mszę św. w tygodniu w Kępnie (wtorki - godz. 17.00).

- Ks. Michał kontynuuje cykl spotkań o Eucharystii - to wpisuje się w program duszpasterski przewidziany na najbliższe lata.

- Podejmiemy od października katechezy dla dzieci i młodzieży. Tutaj znów został poruszony problem obecności młodzieży i dzieci w kościele. W dużej mierze zależy to od rodziców.

- Ks. Proboszcz poinformował o powołaniu jeszcze w ub. roku Rady Katechetycznej, w skład której wchodzą księża katecheci oraz p. Łukasz Morozik i p. Joanna Rytwińska.

- Dziękujemy Bogu za dużą liczbę chrztów (już 37 dzieci w różnym wieku). Niestety mało jest par, które zawarły sakramentalny związek małżeński (do tej pory 6, i jeszcze w br. zaplanowany jest jeden ślub).


3. Finanse

- Ks. Proboszcz poinformował o spłaceniu większej części długu. Obecnie wynosi on jeszcze ok. 18 000 zł (jest to dług w Kasie Generalnej TChr za samochód Volkswagen).

- Ks. Proboszcz poinformował o uporządkowaniu kasy: parafialnej i zakonnej. Obecnie w kasie parafialnej jest ok. 20 000 zł (nie wliczając otrzymaną dotację).

- Ks. Proboszcz poinformował o sposobie finansowania samochodów, które są na parafii.

- Podano także do informacji, że od nowego roku zwiększą się rachunki za prąd, które płacą kościoły filialne. Jest to związane z zakończeniem dotychczasowej bardzo korzystnej umowy. Od nowego roku wszyscy będą musieć płacić tzw. opłatę handlową, ale za to jest gwarancja ceny za energię na 3 lata.

- Ks. Proboszcz zapytał, czy Radni widzą potrzebę powołania Rady Ekonomicznej przy parafii. Radni nie widzieli potrzeby powoływania kolejnych osób i wyrazi zaufanie do ks. Proboszcza w sprawach finansowych.

- Ks. Proboszcz poinformował także, co zostało przyjęte ze zrozumieniem, że zmieniają się zasady tzw. niedziel inwestycyjnych. Składka z tej niedzieli (III niedziela miesiąca) w całości będzie przeznaczona na inwestycje. Radni tylko zauważyli, aby konkretnie określać cel inwestycji.


4. Sprawy personalne parafii

- Od lipca nastąpiła zmiana na funkcji tzw. gospodarczego przy plebanii. Miejsce p. Ryszarda Drabika (któremu z serca dziękujemy za włożony wkład pracy i serca) objął p. Krzysztof Arcisz.

- Po rezygnacji p. Janusza Grzegółki z funkcji kościelnego przy kościele parafialnym, w dalszym ciągu nie ma nikogo na jego miejsce. Obecny sposób rozwiązania problemu jest czasowy i w kościele pomagają: p. Barbara Naróg i p. Bogusław Głoćko.


5. Dokonane inwestycje

- Zamontowano i spłacono dwa zamykane konfesjonały w kościele parafialnym.

- Dzięki własnej inicjatywie wierni w Bytowie postawili nowy konfesjonał w kościele.

- Zgodnie ze zgodą m.in. Konserwacji Zabytków dokonano wycinki drzew lub też pielęgnacji drzew przy kościołach: w Dobrzanach, Kępnie i w Bytowie. Otrzymaliśmy także zgodę na wycinkę drzew w Krzemieniu, co pewnie nastąpi na jesień br.

- Dokonano małej modyfikacji chrzcielnicy. Rozstawiono na stałe już miejsca figury Świętych w naszym kościele. Św. Michał Archanioł, nasz Patron chcemy, aby w obecnym miejscu pozostał również na stałe.

- Dokonano remontu kruchty.

- Odkopano odpływ rynny przy kościele, a wcześniej wymieniono odcinki rynien oraz wyczyszczono rynny na kościele. Zdjęto spróchniały krzyż znad zakrystii. Za te prace w sposób szczególny dziękujemy OSP Dobrzany, z p. Krzysztofem Kardasiewiczem na czele.

- Podjęto już kroki, aby zainstalować tablicę pamiątkową ks. Kazimierza Rudawskiego. Napis na tablicy będzie następujący:


„Idźcie do tego Ludu z kapłańskim zaufaniem, z zakonnym sercem... Bądźcie dobrzy dla nich”.

kard. August Hlond

ks. KAZIMIERZ

RUDAWSKI SChr

25.05.1912 - 26.02.1960

pierwszy powojenny proboszcz

naszej parafii w latach 1946-1956

wypełnił słowa Prymasa Hlonda

wdzięczni Parafianie


Odsłonięcie tablicy planowane jest podczas odpustu parafialnego.


6. Inwestycje - plany

FILIE

- Odargowo - pisany jest projekt remontu dachu - koszt: prawie 20 000. Część funduszy (10 000 zł) otrzymaliśmy z Urzędu Gminy (za co z serca dziękujemy), a pozostałą kwotę uzbierali mieszkańcy Odargowa.

Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie remontu do Ministerstwa Kultury i Zabytków, i faktycznie od przyznanych środków będzie zależeć remont kościoła.

- Ognica - został złożony wniosek do Starostwa o dotację na projekt remontu wieży (koszt projektu to kwota w wysokości 14 760 zł).

Mieszkańcy Ognicy zgłosili także problem wymiany drzwi do kościoła. Nie mamy jednak jeszcze wstępnej wyceny takiej wymiany.

- Bytowo - w dalszym ciągu nie mamy także wstępnej wyceny wymiany okien.

- Szadzko - nastąpi wymiana wykładziny w kaplicy. Znalazł się już sponsor na ten cel, któremu z serca dziękujemy.

DOBRZANY

- Potrzeba bardzo pilnie zrobić remont dachu nad kruchtą kościoła. Jest bowiem problem zalewania wyremontowanej kruchty.

- Ks. Proboszcz przedstawił sytuację z planowanym podjazdem dla osób niepełnosprawnych do kościoła. Są już wszystkie plany i pozwolenia. Jednak otrzymany kosztorys inwestycji jest bardzo wysoki (ok. 47 000 zł + VAT), co w praktyce okazuje się, że i tak ww. koszt nie jest wcale przesadzony, a nawet jest niedoszacowany. Co prawda, otrzymaliśmy kolejne 10 000 zł z Urzędu Gminy (za co ks. Proboszcz jeszcze raz gorąco podziękował), ale związane z tą dotacją przepisy sprawiają pewne konkretne trudności (m.in. inwestycja winna być zakończona w bieżącym roku). Ks. Proboszcz przedstawił Radzie konsekwencje nie wywiązania się z umowy dotacyjnej, co na tym etapie skutkować będzie co najwyżej obowiązkiem zwrotu pieniędzy, bez możliwości starania się o dotację w przyszłości na tę samą inwestycję.

Problemem są więc finanse, a dotacje na ww. inwestycję nie można otrzymać nawet od instytucji zajmujących się tą przestrzenią.

- W przyszłym roku za to należałoby natomiast wymienić drzwi do kościoła, a te pod wieżą wyremontować.

- Ks. Proboszcz poinformował także, że z powodu pandemii zostały odłożone plany starania się o dotację na termomodernizację plebanii. Jedyną informacją jest ta, że zmieniły się warunki dotacji na bardziej korzystne.

- Ks. Proboszcz na koniec poruszył problem zbliżającego się odpustu parafialnego i poprosił o opinię, w jakiej formie należy go zrobić.


7. Wolne wnioski

- W wolnych wnioskach odniesiono się do kwestii finansowych, co było wcześniej wspomniane.

- Odnośnie podjazdu dla niepełnosprawnych uznano, że ponieważ nikt nie znał wcześniej realnych kosztów podjazdu, należy dotację zwrócić do Urzędu Gminy i próbować odkładać pieniądze. Bo prawdopodobnie wcześniej czy później będzie to wymóg, który i tak należy spełnić. Po za tym, obecne schody do kościoła są już zniszczone i też wkrótce będą wymagać remontu.

- P. Bronisław Baryłka zgłosił problem złego stanu okien (szyb) w kościele w Kępnie i wskazał na konieczność ich remontu. Zapytał także o dalsze losy wieży przy kościele w Kępnie. Ks. Proboszcz odpowiadając, poinformował, że wniosek o dotację na remont wieży miał być również złożony do Ministerstwa, ale pandemia wszystko pokrzyżowała. Z kolei na remont okien będą szukane środki.

- Został także poruszony problem nagłośnienia w kościele w Dobrzanach.

- Odnośnie z kolei odpustu przyjęto, że w tym roku z racji na wyjątkową sytuację, obchody winny ograniczyć się tylko do wymiaru religijnego i duchowego.

526 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page