top of page
  • ParafiaDobrzany

Wizytacja Księdza Arcybiskupa w Dobrzanach


29 maja 2020 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna ks. abpa Andrzeja Dzięgi w kościele parafialnym w Dobrzanach. Jednocześnie był to ostatni punkt wizytacyjny w naszym suchańskim dekanacie. Stąd w kościele w Dobrzanach zgromadzili się wszyscy kapłani z dekanatu, oprócz proboszcza z Barzkowic, któremu przeszkodziła w tym wizyta w szpitalu.

Ks. Arcybiskup przyjechał przed godz. 18.00. Najpierw modlił się chwilę przy krzyżu misyjnym i grocie z figurą Matki Bożej. Później nastąpiło liturgiczne wprowadzenie i przywitanie ks. Arcybiskupa do kościoła i krótka prezentacja parafii przez ks. Proboszcza.

Msza św. była sprawowana według wotywnego formularza o Jezusie Chrystusie Najwyższym Kapłanie. Podczas Mszy zgromadzeni kapłani pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, które zwyczajowo są odnawiane podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek, a które w tym roku nie miało miejsca z racji panującej epidemii.

Podczas kazania ks. Arcybiskup wskazał m.in. na fakt, że Kościół jest wezwany przez samego Jezusa, aby zajmował stanowisko wobec wyzwań i problemów współczesnego świata. Kościół nie może milczeć. Siłę jednak do głoszenia Ewangelii musi czerpać z łączności z Jezusem Chrystusem.

Podczas Mszy Świętej zostały także uroczyście poświęcone nowe konfesjonały.


Fot. J. Krzyżak:

Fot. G. Ulewicz:171 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page