WIECZÓR CHWAŁY

Raz w miesiącu, w piątek, zapraszamy na „Wieczór Chwały”.

 

Razem z naszym parafialnym Zespołem „Mika’el” rozważamy Słowo Boże, modlimy się, śpiewamy i uwielbiamy Pana w Najświętszym Sakramencie. Doświadczamy działania Ducha Świętego, które wydaje konkretne owoce. Pisze o nich św. Paweł.

 

Piąty rozdział Listu do Galatów (Ga 5,22-23) to jedyny tekst nowotestamentalny,

w którym bezpośrednio jest mowa o „owocach Ducha”.

 

Poprzez metaforę „owoce Ducha” św. Paweł opisuje cnoty które wypływają, które są wynikiem życia

w Chrystusie. Apostoł nie mówi o owocu wiary, ale o „owocu Ducha” (gr. ho karpos tu pneumatos).

W Ga 5,22-23 wymienione są cechy składające się na „owoc Ducha”.

Są nimi „miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”.

Apostoł określa te owoce cnotami.

Zapraszamy serdecznie

Logo_Archidiecezji1.png
ADRES

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Michała Archanioła


ul. Staszica 56

73 - 130 Dobrzany

parafiadobrzany@gmail.com

tel. parafia: +48 91 562 00 57

Konto parafialne:

34 9375 0002 8400 0781 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Na_Parafie_Button_v2_959x339 (1).png
Logo Towarzystwo Chrystusowe - kolor.jpg

© PARAFIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  W DOBRZANACH