WIECZÓR CHWAŁY

affee3ca84cd7f7bdb80e6d7361cdfdd.jpg

Raz w miesiącu, w piątek, zapraszamy na „Wieczór Chwały”.

 

Razem z naszym parafialnym Zespołem „Mika’el” rozważamy Słowo Boże, modlimy się, śpiewamy i uwielbiamy Pana w Najświętszym Sakramencie. Doświadczamy działania Ducha Świętego, które wydaje konkretne owoce. Pisze o nich św. Paweł.

 

Piąty rozdział Listu do Galatów (Ga 5,22-23) to jedyny tekst nowotestamentalny,

w którym bezpośrednio jest mowa o „owocach Ducha”.

 

Poprzez metaforę „owoce Ducha” św. Paweł opisuje cnoty które wypływają, które są wynikiem życia

w Chrystusie. Apostoł nie mówi o owocu wiary, ale o „owocu Ducha” (gr. ho karpos tu pneumatos).

W Ga 5,22-23 wymienione są cechy składające się na „owoc Ducha”.

Są nimi „miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”.

Apostoł określa te owoce cnotami.

Zapraszamy serdecznie