top of page

WSPÓLNOTY DUSZPASTERSKIE

Serce malowane

CARITAS

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Nasz Parafialny Oddział "Caritas" zrzesza ludzi wrażliwych duchowo, gotowych do ofiarnej pomocy najbardziej potrzebującym. Caritas organizuje i przeprowadza rozdział żywności, wspiera różne parafialne akcje duszpasterskie, pomaga Proboszczowi w organizacji wielu inicjatyw. Oddziałowi przewodniczy p. Marta Ulewicz.

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA (1).png

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

"Liturgia wprowadza czas ziemski w czas Jezusa i w teraźniejszość Jego czasu." Pisał Benedykt XVI w książce pt. Duch Liturgii.

Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza w kościele parafialnym oraz kościołach filialnych to grupa młodych ludzi, którzy pragną poświęcić swój czas dla ubogacenia każdej Mszy Świętej poprzez czytanie Słowa Bożego oraz posługę przy ołtarzu. Opiekunem jest ks. Dominik.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRAGNĄCYCH WSTĄPIĆ W SZEREGI LSO.

how-to-read-a-bible-full-of-promises-wry

DOMOWY KRĄG BIBLIJNY

Domowy Krąg Biblijny tworzą osoby zafascynowane Słowem Bożym i biblijną duchowością. Spotkania Kręgu odbywają się raz w tygodniu (w domu tworzących krąg), w czasie których czytamy i rozważamy kolejne rozdziały poszczególnych ksiąg biblijnych.

Duszpasterzem kręgu jest ks. Proboszcz.

nastoletnich uczniów

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY "GARGANO"

Zapraszamy młodzież z naszej parafii na spotkania duszpasterstwa młodzieży.

Harmonogram spotkań wg ogłoszeń.

Opiekunem jest ks. Grzegorz Brzozowski-Zabost SChr.

Mikael logo - transp-kopia.png

ZESPÓŁ "MIKA'EL"

Nazwa zespołu wzięła się od imienia Patrona Parafii (Michał, z hebr. מיכאל - Mika'el, dosłownie "Któż jak Bóg"). 

Zespół tworzą pasjonaci muzyki chrześcijańskiej z naszej parafii.​

 

Opiekunem jest ks. Dominik

Dzieci w kościele

DUSZPASTERSTWO DZIECI

Duszpasterzem dzieci jest ks. Dominik Bieniek SChr

chapelet-main-croix.jpg

JASNOGÓRSKA RODZINA RÓŻAŃCOWA

Apostolstwo Modlitwy Różańcowej, nawiązując do istniejącego od 1610 r., na Jasnej Górze Bractwa Różańcowego, nosi nazwę Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej pod opieką Aniołów Stróżów. Jasnogórska budowana jest na żywej wierze w oparciu o szczególny kult Błogosławionej Bogarodzicy Maryi. Jasnogórska Rodzina Różańcowa posiada charakter czysto religijny i duchowy, dlatego nie jest związana z żadną organizacją społeczną. Odpowiedzialną za JRR jest p. Barbara Naróg, a opiekunem jest ks. Andrzej Szoda SChr.

różaniec.jpeg

ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec tworzy sześć Róż (grup modlitewnych). Każda Róża składa się z dwudziestu osób i ma swojego patrona. Osoby te odmawiają codziennie dziesiątkę różańca w wyznaczonych intencjach. Trzem Różom kobiecym patronują: św. Joanna Beretta Mola, św. Rita i św. Jadwiga Królowa. Róży męskiej patronuje św. Józef. Róży młodych - św. Jose. Szóstej Róży patronuje św. Jan Paweł II. Msza Święta w intencjach ŻR i spotkania formacyjne Żywego Różańca odbywają w I sobotę miesiąca o godz. 9:00. Wcześniej o godz. 8:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. O godz. 8:30 wspólny różaniec.

Duszpasterzem żywego różańca jest ks. Andrzej.

bottom of page