top of page

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH​KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

w Biurze parafii pw. św. Michała Archanioła

w Dobrzanach​

oraz na stronie internetowej parafii

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła, ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany; proboszcz - ks. dr Bogusław Kozioł SChr;

 

2) Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach jest ks. mgr lic Robert Kaszak, e-mail: inspektor@kuria.pl;

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zadań statutowych i misji Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce;

 

4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;

 

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach, a w sytuacjach przewidzianych przez Kodeks Prawa Kanonicznego również Kuria diecezjalna w Szczecinie;

 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z misji kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, regulowanych Kodeksem Prawa Kanonicznego;

 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (oprócz wpisów w Księgi Metrykalne) lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;

 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.​

10) Polityka cookies

Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

bottom of page