WYPOMINKI ROCZNE

W każdy piątki, o godz. 17:30, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem,

modlimy się w intencji naszych bliskich zmarłych.

Również w każdy piątek, o godz. 18:00

sprawowana jest Msza św. w intencji zmarłych

poleconych w Wypominkach Rocznych.

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:

 

I

Daty Wypominek i Mszy św.:

7 II / 6 III / 3 IV / 8 V / 5 VI / 3 VII / 31 VII / 28 VIII / 25 IX / 23 X

1. Z rodziny: SAŁTERNIKÓW, JANUSZEWSKICH, SOSNOWSKICH, KORCZYŃSKICH, POPIELÓW, TROŚNIAKÓW, GRZYBÓW, SAWKÓW, WRÓBLEWSKICH, BOJKOWSKICH, RADOMSKICH;

++ Mariana KAŹMIERCZAKA, ks. Kazimierza SAŁTERNIKA, Michalinę i Józefa SAŁTERNIKÓW.

2. Z rodziny: SOSNOWSKICH, KROCZYŃSKICH, SAŁTERNIKÓW, JANUSZEWSKICH, KAŹMIERCZAK, SAWKÓW, POPIELÓW, HAMELAKÓW, TRAŚNIAKÓW, GRZYB, BEŁAJÓW, MAZUR, KIŁOCZKO, MAJCHROWSKICH, GLONEK, DARMOGRAJÓW;

++ Annę SOSNOWSKĄ, Władysława SOSNOWSKIEGO, Marię SAWKA, Mikołaja SAWKA, ks. Kazimierza SAŁTERNIKA.

3. Z rodziny: JANUSZEWSKICH, SAŁTERNIKÓW, SOSNOWSKICH, KORCZYŃSKICH, POPIELÓW, TROŚNIAKÓW, KAŹMIERCZAK, CZERWIŃSKICH, DORSZÓW;

++ Teresę i Konrada JANUSZEWSKICH, Michalinę i Józefa SAŁTERNIKÓW, ks. Kazimierza SAŁTERNIKA.

4. Z rodziny: SZYMANOWICZÓW, TATARCZYKÓW, MARCZAKÓW, STAŃCZYKÓW;

++ Ludmiłę STAŃCZYK; Franciszkę i Aleksandra SZYMANOWICZ.

5. Z rodziny: KORNILUKÓW, SEMENIUKÓW, DERA, TADAJEWSKICH, DZIERŻYŃSKICH, KOZACZUKÓW, CISOWSKICH, ŚWIEŻY, MAZURCZAKÓW, KOŁODZIEJÓW, GREGUŁA, GULAKOWSKICH, DALEWSKICH, SUDNIK, TOBACZEWSKICH, AMBROŻEK, WŁODARCZYKÓW;

++ Franciszkę, Władysława, Stanisława KORNILUK, Henryka, Stanisława, Helenę, Włodzimierza, Jana TADAJEWSKICH, Janinę KORNILUK.

6. Z rodziny: SKORB, SKAWIŃSKICH, RYCHTA, GÓRECKICH, KONOPKA;

++ Antoniego SKORB, Mariana SKAWIŃSKIEGO.

7. Z rodziny: KŁOS, WILCZYŃSKICH, DOLINIEC, CZENCZAK;

++ Teodorę, Stanisława KŁOS, Janinę DOLINIEC, Floriana CZENCZAK.

8. Z rodziny: OLESIŃSKICH, FURMANÓW, SZYMAŃSKICH, SZYMCZYKÓW;

++ Ryszarda METYLIŃSKIEGO, Genowefę i Jerzego, Eugeniusza, Mariana, Patryka i Łukasza OLESIŃSKICH, Cecylię i Czesława SZYMAŃSKICH.

9. Z rodziny: KRUSZYŃSKICH, WILSKICH, STOKOWSKICH, GURBSKICH, ZALEWSKICH, ZBRUKÓW, SZPIGLÓW, RADOŻYCKICH;

++ Jerzego, Ewę, Jana, Józefa, Walerię, Józefa, Helenę, Kazimiera, Zygmunta, Kazimierę, Zbyszka, Cecylię.

10. Z rodziny: SZPIGIEL, RYCHTA, DERLECKICH, SIKORA, GALERCZYK, GÓRECKICH, ŁAPIŃSKICH, KUBIAK, KUŹNIEWSKICH, SZELIGA;

++ Krystynę, Romana, Franciszkę, Aleksandrę, Celinę.

11. Z rodziny: PŁOŃSKICH, GÓRECKICH, SKORUPÓW, DZIELECKICH

++ Waldemara PŁOŃSKIEGO, Kazimierza BIAŁECKIEGO.

12. Z rodziny: JASNOS, WASIUK, ZAJĄC, SKUPIŃSKICH, CZUBA;

+ Stanisława (on).

13. Z rodziny: IWASIECZKO, AŚCIŁOWICZ, GROCHALSKICH, FALUTA, SOSNA, ZABŁOCKICH, DENISIUK, BAZIOR, WÓJCIKIEWICZ, SIEKLUCKICH, ŻYŁCZYŃSKICH, DROZDOWSKICH.

 

14. Z rodziny: LIPKÓW, JAREMKÓW, BUCZKOWSKICH;

+ Romana LIPKĘ.

15. Z rodziny: GŁOWACKICH, DĘBSKICH, KAWA, KWINTAL.

16. Z rodziny: JASTROWICZÓW, GONERÓW, WAWRZYNIAKÓW, CHUDZICKICH;

+ Edwarda JASTROWICZA.

17. Z rodziny: PŁOŃSKICH, JUSZKIEWICZÓW, BOJKOWSKICH, OLSZYNÓW;

++ Leokadię i Jana PŁOŃSKICH.

18. Z rodziny: DOMIAN, HAMELAK, CAŁKA, JARMOWSKICH;

+ Adama DOMIANA.

II

Daty Wypominek i Mszy św.:

14 II / 13 III / 17 IV / 15 V / 12 VI / 10 VII / 7 VIII / 4 IX / 2 X / 23 X

19. ++ Józefa, Mieczysławę, Wojciecha, Jana KANTORÓW; Janinę, Bronisława LABUDÓW i zmarłych z rodziny.

20. Z rodziny: PLAMOWSKICH, DRABIKÓW, GÓRNIKÓW, BUCZYŃSKICH, BALCEWICZÓW;

++ Córkę Renatkę; zmarłych sąsiadów i kolegów; zmarłych rodziców i dziadków z obu stron.

21. Z rodziny: GAPIŃSKICH, TOBIASZ, KONTOWICZÓW, BALCERAKÓW, ZDOBYSZ, SZYMAŃSKICH, KAMIŃSKICH, ŻYWICZYŃSKICH, WOŹNIAKÓW;

++ Jolę RADOŻYCKĄ, męża Franciszka TOBIASZ.

22. Z rodziny: OLSZEWSKICH, STEMPIEŃ, KOŁODZIEJ, SAGANOWICZ;

++ Marię, Mieczysława.

23. Z rodziny: SZAFRAŃSKICH, CHMIELOWSKICH, BRZOZOWSKICH, PIGUŁÓW, IWULSKICH, GNIEWKOWSKICH, KOŹBIAŁÓW, SZCZĘSNYCH, KRZYŻAKÓW, MAJEWSKICH;

++ zmarłych chrzestnych; księży pracujących w naszej parafii.

24. Z rodziny: POPEK, JÓŹWIAK, NOWAK, CHMIELAK;

+ ks. Józefa.

25. Z rodziny: TARKOWSKICH, WIECZYŃSKICH, STRZELECKICH, WŁODKOWSKICH, SZKLAJEW, WYKROTKA, ZAKURZEWSKICH, BACHOR, SŁOWIŃSKICH, ZALEWSKICH;

++ mamę Franciszkę, tatę Stanisława i męża Leona.

26. ++ Zmarłe Członkinie z Jasnogórskiej Róży Różańcowej; zmarłych kapłanów;
ks. Bronisława MATYSZCZAKA.

27. Z rodziny: NARÓG, KĄDZIELA, LISOWSKICH, JEZIERSKICH, SADOWSKICH, IDASZ;

+ Edwarda.

28. Z rodziny: DROZDÓW, RYCHTERÓW, MIKANIKÓW, DEREWCKICH, KARDASIEWICZÓW, KROPOCZÓW, GARBACZEWSKICH, FIEDZIUKÓW, KARABINÓW;

++ ks. Adama, Tomasza KARDASIEWICZA, Pawła GULCZYŃSKIEGO, Mariusza RYCHTERA i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

29. Z rodziny: ARCISZ, SOKOŁOWSKICH, SOSNA, ŚRUTWA;

++ Annę i Piotra ARCISZ, Wandzię ŚRUTWA.

30. Z rodziny: ŻMIJEWSKICH, SADKIEWICZÓW, BUŁHAKÓW, MARJAŃSKICH, USZKIEWICZÓW, EJDOROWICZ, WILCZYŃSKICH, NOWOCIEŃ;

+ Apolinarego ŻMIJEWSKIEGO.

31. Z rodziny: ZALEWSKICH, JĘDRASIKÓW, SZALEWICZÓW, KURAJÓW, KĄSZCZYŃSKICH, KRUSZYŃSKICH, SŁOWIŃSKICH, JADCZYSZYNÓW, SKRABÓW, CHOMICKICH;

++ Janinę i Adama ZALEWSKICH, Ewę KRUSZYŃSKĄ, Antoninę, Antoniego, Franciszka z rodziny JĘDRASIKÓW.

32. Z rodziny: SAŁAPATA, KUCHARSKICH, ŻUREK, TERESZKIEWICZ, OBERC, DZIUB, PALUSZEWSKICH, HENDEL, ARMATA, RACHOWIECKICH, SZOŁTKIEWICZ;

++ Jarosława SAŁAPATĘ, Jolantę WASILEWSKĄ.

33. Z rodziny: RYCHTÓW, FIEDZIUKÓW, SIKORÓW, KARDASIEWICZÓW, GARBACZEWSKICH;

++ Teresę, Jana, Franciszkę, Aleksandra.

34. Z rodziny: GIBAS, WIKLIŃSKICH, JAZIĘBRÓW, GÓRNYCH, CZERWIŃSKICH;

++ rodziców, dziadków, rodzeństwo.

35. Z rodziny: KAPCEWICZ, JĘDRASIK, ZALEWSKICH;

++ Salomeę, Antoniego, Krystynę.

36. Z rodziny: BOJKOWSKICH, KASZCZYŃSKICH, KLEKIEL, PŁOŃSKICH, GOCH, RACHOWIAKÓW;

++ ks. Andrzeja, s. Beatę, Jana i Janinę BOJKOWSKICH oraz pradziadków.

III

Daty Wypominek i Mszy św.:

21 II / 20 III / 24 IV / 22 V / 19 VI / 17 VII / 14 VIII / 11 IX / 9 X / 30 X

37. Z rodziny: JĘDRASIK, SKRABA, ZALEWSKICH, KASZCZYŃSKICH, KUŹMIŃSKICH, SZALEWICZÓW, KRUSZYŃSKICH, LENIK.

38. Z rodziny: WITKOWSKICH, WERETYCKICH, WAWRZYNIAK, TOMASZCZENIK, WŁODARCZYK.

39. Z rodziny: WOJTKUN, GŁOĆKO, MULICA, ZUBOWICZ, ŁAPKOWSKICH, BERNACKICH, BALCEWICZ, BUCZYŃSKICH, GAJEWSKICH;

++ Bogusławę, Jana WOJTKUN, Janinę, Stanisława GŁOĆKO.

40. Z rodziny: ŚLIWIŃSKICH, DROZDÓW, RYCHTERÓW;

++ ks. Adama THORA, Tomasza KARDASIEWICZA, Jerzego LISIECKIEGO, Justynę DEREWECKĄ, Marię PYŁYPCZAK.

41. Z rodziny: BYLEWSKICH, DZIEKIEWICZÓW, ŁATAŚ, KUCHARSKICH, ZALEWSKICH, FLEJTERSKICH, SZRANEK, GOŁAWSKICH.

42. Z rodziny: MIAŁKOWSKICH, NOWAKÓW, SMOLARKÓW, MISZCZAKÓW, KRZESIAKÓW, SOKOŁOWSKICH, MICHAŁOWSKICH;

++ tatę Tadeusza MIAŁKOWSKIEGO, brata Tadeusza MIAŁKOWSKIEGO, Henrykę, Józefa, Mieczysława SMOLAREK.

43. Z rodziny: POWĄZKA, DĄBROWSKICH, KOKOLUS, CHRIN.

44. Z rodziny: IWASZKÓW i PRZEPIÓRKÓW.

45. Z rodziny: KĘPÓW, BANGROWSKICH, MATUSZEWSKICH, LEWANDOWSKICH, GĄTARCZYKÓW, ROGALÓW;

++ Krystynę KĘPA, Edwarda KOPIŃSKIEGO, Zofię BARANIECKĄ.

46. Z rodziny: SCHMIDTÓW, SITORCZUKÓW, GOŹDZIUKÓW, ZARZYCKICH, GIERÓW;

++ Anielę i Franciszka, Stanisławę i Kazimierza, Halinę i Alfredę.

47. Z rodziny: TRYK, DEMBIŃSKICH, SAJÓW;

+ Wieśka BERNACKIEGO.

 

48. Z rodziny: KOŹBIAŁÓW;

+ Annę SICIŃSKĄ.

49. Z rodziny: HALICKICH, MULICÓW, RACHOWIECKICH.

50. Z rodziny: DROZDÓW - Eustachego, Marię i Daniela, Marka; PYŁYPCZAKÓW - Marię i Antoniego, Tomasza, Michała; DEREWECKICH - Pelagię i Tomasza, Andrzeja i Justynę; MEKANIKÓW - Annę i Stanisława, Jerzego, Jana, Waleriana, Mirosława;  RYCHTERÓW - Franciszka i Marka; ŚLIWIŃSKICH - Annę i Stanisława;

++ Tomasza KARDASIEWICZA, ks. Adama THORA, Marylę WIŚNIEWSKĄ, Janinę BYKOWSKĄ, Lidię GRUDZIŃSKĄ.

51. Z rodziny: BRZESZCZÓW, ROZBICKICH, SZYNKIEWICZÓW;

++ Patryka OLESIŃSKIEGO, Łukasza OLESIŃSKIEGO.

52. Z rodziny: FARFUS MATULA, MICHALSKICH, NARKOWICZ;

+ Józefa.

53. Z rodziny: KĄDZIELA, NARÓG;

++ Aleksandrę, Bolesława, Piotra i Edwarda.

54. Z rodziny: LISOWSKICH;

++ Czesława, Jadwigę i Antoniego.

IV

Daty Wypominek i Mszy św.:

28 II / 27 III / 1 V / 29 V / 26 VI / 24 VII / 21 VIII / 18 IX / 16 X / 30 X

55. Z rodziny: KOZERSKICH i WOŁKANIEC;

++ Janinę, Krystynę i Tadeusza.

56. Z rodziny: KARPIŃSKICH;

++ Zofię LATOS, Janinę, Bartłomieja, Marię, Bogdana.

57. Z rodziny: URLYCHÓW, NASIEŃCZUKÓW, WOJCIECHOWSKICH, WIDEROWSKICH, STEFANOWSKICH, SUDNIKÓW;

++ Krystynę i Bronisława DONIFACY.

58. Z rodziny: BARTOŃ, PRZYBYŁA, WRĄBEL, GĄGAŁA, ZAWIDZKICH, POZNAŃSKICH, NISIO, TRYK, BOLESŁAWSKICH;

++ Krystynę, Czesława BARTOŃ, Tadeusza WRĄBEL.

59. Wszystkich zmarłych z rodziny: CZAJKOWSKICH i SZAJNÓW;

++ Marię, Edwarda, Waldemara.

60. Z rodziny: DROZDÓW, RYCHTERÓW, PYŁYPCZAKÓW, MEKANIKÓW, DEREWECKICH, ŚLIWIŃSKICH, KARDASIEWICZÓW, BYKOWSKICH, GRUDZIŃSKICH, KARABINÓW, SZYMCZAKÓW, ZAWADZKICH;

+ ks. Adama THORA.

61. Z rodziny: BĄCZKOWSKICH, KLIMOWICZ, KŁUSZEJKO, MULICA, TROJANOWSKICH, NARÓG.

62. Z rodziny: BĄCZKOWSKICH, NARÓG, KŁUSZEJKO, MULICA, TROJANOWSKICH, BĄK, KLIMOWICZ;

++ Ryszarda, Roberta, Pawła, Edwarda, Jana, Eleonorę, Michała, Bernarda.

63. Z rodziny: MULICÓW, FLORKÓW, ŻEJMO, RACHOWIECKICH, SZYLLERÓW;

++ Michała, Eleonorę, Adama, Ryszarda, Zdzisława MULICÓW, Józefa i Mieczysławę FLOREK.

 

64. Z rodziny: BRZEZIŃSKICH, SEREDYŃSKICH, KRZYŻAK, DZIWIŃSKICH, WINCZ, BĄK, OPRYSZKO, MAKOWSKICH;

++ Halinę, Teresę, Edmunda, Marię, Henryka, Agnieszkę, Krzysztofa oraz zmarłych dziadków z obu stron.

65. Z rodziny: MAKOWSKICH, KRZYŻAKÓW, ADAMIAKÓW, BODNARÓW, BRZEZIŃSKICH, WIŃCZÓW, OPRYSZKÓW;

++ Stefanię, Leonarda, Kazimierę i Kazimierza.

66. Z rodziny: KOWALCZYK, LEOŃCZYK, KOWALSKICH, WIŚNIEWSKICH, CZESZEJKO;

++ Aleksandrę, Marię, Krystynę, Józefa, Eugeniusza.

67. Z rodziny: KORBACZ, MARCHLEWSKICH, FALUTA, DOWDA, MULMA;

++ Janinę, Ryszarda, Tadeusza, Janinę, Władysława.

68. Z rodziny: WALISZEWSKICH, MUSIALIK, KRYSTERÓW, WIŚNIEWSKICH, SZYMAŃSKICH;

++ Anastazję, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, Józefa, Andrzeja.

69. Z rodziny: ZIELIŃSKICH, GBUR, MAZURYK;

++ Stefana ZIELIŃSKIEGO.

70. Z rodziny: MAZURCZYK, MORELEWSKICH, CHABER, GIERZKIEWICZ, MAZUR.

71. Z rodziny: TRZCIŃSKICH, RAŹNYCH, SZCZYGIELSKICH, WIECZORKÓW, TYLAKÓW, WOŹNIAKÓW, ĆWIEKÓW, CIESIELSKICH, KUBIAKÓW, ROSNOSKICH i zmarłych z rodziny;

++ rodzice, mąż, dzieci i za dusze w czyśćcu cierpiące.

72. Z rodziny: TOMASZCZENIK, BYLEWSKICH, KŁYSZEWICZ, WIELICZKO, TRZCIŃSKICH, NOWOGRODZKICH.

73. Z rodziny: SKAWIŃSKICH - Helenę, Stanisława, Zdzisława, PRÓCHENKO, WYSAKOWSKICH, GĘSIARZÓW, RYBARCZYKÓW, zmarłych sąsiadów: NACZYŃSKICH, SKUPINÓW, MULICA;

++ Helenę, Stanisława, Zdzisława SKAWIŃSKICH.

74. Z rodziny: TOŁOCZKÓW, ARCISZÓW, KUCZMEJNÓW;

++ Janinę, Albina, Tadeusza, Józefę, Eugeniusza, Kazimierę, Jana.

75. Z rodziny: ULEWICZ, KULAK, WIŚNIEWSKICH, WYCECH, KARDASIEWICZ;

++ Henrykę WIŚNIEWSKĄ i Stanisława ULEWICZA.

Logo_Archidiecezji1.png
ADRES

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Michała Archanioła


ul. Staszica 56

73 - 130 Dobrzany

parafiadobrzany@gmail.com

tel. parafia: +48 91 562 00 57

Logo Towarzystwo Chrystusowe - kolor.jpg

Konto parafialne:

34 9375 0002 8400 0781 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Goleniowie

  • Grey Facebook Icon

© PARAFIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  W DOBRZANACH