top of page

WYPOMINKI ROCZNE 2024

Przez cały rok (do listopada) modlimy się za naszych Drogich Zmarłych. W każdy piątek o godz. 17.30 w kościele parafialnym jest wyczytanie zmarłych, a później odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Oprócz tego w każdy piątek jedna z intencji Mszalnych odprawiana jest za zmarłych.

Prosimy o zgłaszanie faktu, jeżeli znajdą się błędy w nazwiskach, czy też imionach.

WYPOMINKI ROCZNE
I
09.02. / 08.03. / 12.04. / 17.05. / 14.06. / 12.07. / 09.08. / 06.09. / 04.10.


Miłosierdziu Bożemu polecamy:


1) Zmarłych z rodziny DROZDÓW, RYCHTERÓW, MYKANIKÓW, PYŁYPCZAKÓW, DEREWECKICH, KARABINÓW, ŚLIWIŃSKICH, KARDASIEWICZÓW, KROPOCZÓW, BYKOWSKICH; Tomasza SPÓLNICKIEGO, Jerzego LISIECKIEGO, Anielę, ks. Adama THORA; Marylę, Pawła, Tomasza, Macieja, Henrykę, Kazimierę, Teresę.


2) Bogdana i Kazimierę ZYGAŁA; Józefa i Justynę KWIECIEŃ; Krystynę DĄBROWSKĄ.


3) Zmarłe Członkinie z Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej; ks. Bronisława MATYSZCZYKA; zmarłych kapłanów.


4) Zmarłych z rodziny NARÓG, KĄDZIELA, LISOWSKICH, SADOWSKICH, JESIORSKICH, ks. Czesława LESIAKA, zmarłych kapłanów.


5) Kazimierza, Kazimierę, Zbigniewa, Elżbietę KOBA; zmarłych z rodziny IWAŃSKICH, JANOWICZ, WISZNIEWSKICH, LATAWIEC; śp. Witolda, Lucjana, Agnieszkę KASPRZAK-DŻYBERTI; Janinę KOWALSKĄ, Mariolę MANIURSKĄ, Jana LORENS.


6) Helenę, Michała, Karola, Malwinę SALSKICH; Jerzego, Józefa i Józefę RYBICKICH; Czesława SIBILSKIEGO; Antoninę i Kornela POPIEL; zmarłych z rodziny CZERKAWSKICH; śp. Ryszarda, Zygmunta i Apolonię WITKOWSKICH; zmarłe koleżanki i kolegów Jasię, Ewę, Teresę, Wandę, Annę, Józefę, Helenę, Jerzego, Zdzisława, Mieczysława, Stanisława, Apolinarego, Kazię, Kasię; zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.


7) Jadwigę, Antoniego i Czesława LISOWSKICH; Edwarda KOPIŃSKIEGO.


8)    Aleksandrę, Bolesława i Piotra KĄDZIELA; Edwarda NARÓG.


9)    Janinę, Tadeusza i Krystynę KOZERSKCIH; Marię i Romana MAKOWSKICH.


10)     Antoninę, Antoniego, Adama, Franciszka, Stanisława, Kazimierza JĘDRASIK; Ryszarda, Stanisława SKRABA; Adama, Janinę ZALEWSKICH; Ewę KRUSZYŃSKĄ; Jadwigę, Konstantego, Jana SZALEWICZ; Zofię KOŹMIŃSKĄ, Stefana ARENDT, Felicję, Tadeusza, Stanisława KASZCZYŃSKICH, Celinę, Czesława, Ryszarda DENIK; Ryszarda KOSMALĘ; Aleksandrę, Jerzego KOŹMIŃSKICH; Tadeusza KOŹMIŃSKIEGO; Urszulę GRAŻYŃSKĄ; Zofię SKRABA.


11)     Krystynę, Romana SZPIGIEL; zmarłych z rodziny SZPIGIEL, DERLECKICH; Franciszkę i Aleksandra RYCHTA; zmarłych z rodziny RYCHTA, SIKORA i GALERCZYK.


12)     Zmarłych rodziców, rodzeństwo i dziadków; zmarłych z rodziny GIBAS, JARZĄB, WIKLIŃSKICH, GÓRNYCH, CZERWIŃSKICH.


13)     Natalię, Stanisława, Bożenę, Jadwigę GRZEGÓŁKA; Juliana GUTKOWSKIEGO; Józefę PARADOWSKĄ; Pelagię LIPIŃSKĄ; Edmunda DOMAŃSKIEGO.


14)     Jana, Antoninę, Krystynę, Czesława, Stanisława, Agnieszkę BARTOŃ; Tadeusza, Helenę, Tadeusza WRĄBEL; Jana i Marię; zmarłych z rodziny GĄGAŁA; Władysława, Weronikę, Wacława PRZYBYŁA; zmarłych z rodziny ZAWIDZKICH, NISIO, BOLESŁAWSKICH, POZNAŃSKICH, TRYK, JACKÓW, MATYGA, FILIPÓW, PIERŚCIONEK, SĘK, CZUPRYNIAK; ks. Ryszarda CZAJKA; wszystkich zmarłych znajomych i sąsiadów.


15)     Janinę, Jana, Andrzeja BYKOWSKICH; zmarłych z rodziny BYKOWSKICH, SZCZYGIELSKICH; Przemysława, Tomasza, Annę i Eustachego DROZD; zmarłych z rodziny z DROZD, RYCHTER, PYŁYPCZAK; wszystkich zmarłych z ulicy Parkowej.


16)     Irenę KUBECKĄ, Jana DERA, Teofilę LITWINIUK, Krystynę, Barbarę BŁASZCZUK, Barbarę AUGUSTYN, Kamilę DERA, Dariusza DOMIAN, Krystynę, Andrzeja CISOWSKICH, Grażynę, Adama TOBACZEWSKICH, Dariusza MARCZEWSKIEGO, Grzegorza RYBCZYŃSKIEGO, Lucjana RYBCZYŃSKIEGO, Elżbietę DERA, Helenę LISEWSKĄ, Rozalię GIBAS, Janinę i Piotra NICZYPORUK, Zofię i Sylwestra CZUBKO.


17)     Zmarłych z rodziny KORNILUK: Władysława, Franciszkę, Stanisława, Józefę, Pawła, Kazimierza, Adelę, Janinę; zmarłych z rodziny TADAJEWSKICH: Helenę, Stanisława, Henryka, Włodzimierza, Jana, Stanisława; Anastazję, Stefana SZENIUK; zmarłych z rodziny SEMENIUK: Olgę, Marka, Stefana; śp. Helenę, Michała JARUCH; Józefa, Emilię, Władysława SZUBICZUK; Władysława i Władysławę GREGUŁA; Stanisławę i Wacława KOŁDZIEJ; Natalię, Janinę, Dymitra ŁUKASZUK.

II
16.02. / 15.03. / 19.04. / 24.05. / 21.06. / 19.07. / 16.08. / 13.09. / 11.10.


Miłosierdziu Bożemu polecamy:


18)     Andrzeja, Ryszarda, Marię, Konstantego, Bronisławę BYLEWSKICH; Annę, Stanisława, Józefa, Bronisławę DZIEKIEWICZ; Reginę, Zygmunta WASZAK; Halinę, Zbigniewa ZALEWSKICH; Antoniego, Kazimierę KUCHARSKICH; Mirosława GOŁAWSKIEGO oraz wszystkich zmarłych z rodziny.


19)     Andrzeja, Ryszarda, Marię, Konstantego, Bronisławę, Kazimierza, Józefa BYLEWSKICH; Annę, Stanisława, Józefa, Bronisławę DZIEKIEWICZ; Reginę, Zygmunta WASZAK; Zdzisława ŁATAŚ; Halinę, Zbigniewa ZALEWSKICH; Antoniego, Kazimierę KUCHARSKICH; Mirosława GOŁAWSKIEGO oraz wszystkich zmarłych z rodziny.


20)     Stanisława, Waleriana, Zofię, Danutę, Henryka, Ewę, Józefa, Stefanię, Stanisława; zmarłych z rodziny SOBIECKICH, MISZCZAK, MOROZIK, ŚLIWIŃSKICH.


21)    Józefa KANTORA, jego rodzeństwo i rodziców z obu stron; Krystynę i Józefa.


22)    Zmarłych z rodziny SCHMIDTÓW: Anielę i Franciszka, Adama, Józefę i Ottona, Czesława, Reginę; zmarłych z rodziny GOŹDZIUKÓW: Marię, Pawła i Wiesława; Alfreda GIERA, Halinę ZARZYCKĄ; zmarłych z rodziny NAPIERAŁÓW: Władysławę, Józefa i Dorotę; zmarłych z rodziny WYGASIÓW: Stanisława, Marię, Juliana i Elżbietę; Stefana ZYCHA; zmarłych z rodziny SITARCZUKÓW: Stanisławę, Kazimierza i Józefa; zmarłych z rodziny SCHMIDTÓW; Wiolettę i Marlenę SZÓSTKA.


23)    Zmarłych z rodziny WIERZBICKICH, SZUBERTÓW, BARANOWSKICH, POLEMIAKÓW, PROPANIK, POSIŁÓW, JEŻEWSKICH; zmarłych kapłanów; dzieci nienarodzone.


24)    Anielę, Jana, Stefan PIOWAR; Anielę, Bolesława, Leonarda MAKOWSKICH; Kazimierza, Kazimierę KRZYŻAK; Mariannę WINCZ; Stanisława OPRYSZKO; Teresę, Edmunda BRZEZIŃSKICH; Apolonię WACŁAWSKĄ.


25)    Janinę, Jana BOJKOWSKICH; Genowefę, Jana, Janinę, Teresę, Tadeusza, Feliksa, Irenę, Tomasza, Tadeusza, Zdzisława, Urszulę z rodziny KASZCZYŃSKICH; Stanisława, Franciszkę, Albina, Jadwigę, Wandę, Genowefę z rodziny BOJKOWSKICH; Jadwigę, Marię, Katarzynę, Helenę z rodziny KLEKIEL; Feliksa, Zenona SZUMSKICH; Jana, Leokadię PŁOŃSKICH; Irenę, Bernarda, Zbigniewa, Agnieszkę i zmarłych z rodziny RACHOWIAKÓW; Marka, Mariana, Kazimierza, s. Beatę, ks. Andrzeja i zmarłych z rodziny.


26)    Zmarłych z rodziny PŁOŃSKICH, GÓRECKICH, SKORUPÓW, DZIELECKICH; Waldemara, Jana, Sławomira.


27)    Zmarłych z rodziny SOSNOWSKICH, KORCZYŃSKICH, SAŁTERNIKÓW, POPIELÓW, JANUSZEWSKICH, KAŹMIERCZAKÓW, TROŚNIAKÓW, GRZYBÓW, MAZURÓW, DARMOGRAJÓW, MAJCHROWSKICH, SAWKÓW, HAMELAKÓW, BEŁAJÓW, KIŁOCZKÓW, BACHURSKICH, GIEREWICZÓW; Henryka GOLONKA, Ewę CZAJKĘ, Marię FIEDZIUK, Emilię ZUBOWICZ, Annę, Władysława, Michalinę MAJEWSKICH, ks. Kazimierza, Franciszkę, Kazimierza, Marię, Mikołaja, Teresę, Konrada, Marka, Mariana, Stanisława, Annę, Stefana, Aleksandra, Stanisławę.


28)    Zmarłych z rodziny JANUSZEWSKICH, SAŁTERNIKÓW, KAŹMIERCZAKÓW, SOSNOWSKICH, KORCZYŃSKICH, POPIELÓW, TROŚNIAKÓW, CZERWIŃSKICH, SAWKÓW, GRZYBÓW; Bogdana OMELANIUKA; Teresę, Konrada, Józefa, Michalinę, Kazimierza, Mariana, Marka, Annę, Władysława.


29)    Mariana, Marka KAŹMIERCZAK; Michalinę, Józefa, Kazimierza SAŁTERNIK; Teresę, Konrada JANUSZEWSKICH; Annę, Władysława SOSNOWSKICH; Józefę RYBNIK; Krystynę i Jana GRZYB; Annę, Czesława RADOMSKICH; zmarłych z rodziny KORCZYŃSKICH, POPIELÓW, TROŚNIAKÓW, SAWKÓW, BOJKOWSKICH, WRÓBLEWSKICH.


30)    Zmarłych z rodziny ĆWIERTNIA, ULRYCH, NASIEŃCZUK, DONIFACY, SUDNIK, RYTWIŃSKICH, BURCZAK, SZKUDLAREK.


31)    Zmarłych z rodziny ULRYCHÓW, DONIFACYCH, SUDNIKÓW, STEFANOWSKICH, WOJCIECHOWSKICH, WIDEROWSKICH, SZKUDLARKÓW, NASIEŃCZUKÓW.


32)    Aleksandrę, Marię, Krystynę, Józefa, Eugeniusza, Marka, Andrzeja; zmarłych z rodziny CZESZEJKO, LEOŃCZUK, KOWALCZYK, WIŚNIEWSKICH, KOWALSKICH, PLASZCZYK.


33)    Zmarłych z rodziny KARPIŃSKICH, LATOS, ZACHARZEWSKICH, RUDKOWSKICH, SOSNOWSKICH; Marię, Janinę, Zofię, Weronikę, Mariannę, Bartłomieja, Bogdana, Tomasza.


III
23.02. / 22.03. / 26.04. / 31.05. / 28.06. / 26.07. / 23.08. / 20.09. / 18.10.


Miłosierdziu Bożemu polecamy:


34)    Zmarłych z rodziny MULICÓW, FLORKÓW, ŻEJMO, RACHOWIECKICH, SZYLLERÓW, MROZOWSKICH; Eleonorę, Michała, Adama, Ryszarda, Zdzisława, Mieczysławę, Józefa i Helenę KUCZYŃSKĄ.


35)    Zmarłych z rodziny BYKOWSKICH, CZERKAWSKICH; zmarłego synka Ernesta.


36)    Zmarłych z rodziny KOŹBIAŁ: Kazimierę, Zdzisława, Tadeusza, Adama, Agnieszkę; z rodziny STRZELEC: Mariannę i Stefana; z rodziny SZAFRAŃSKICH, GNIEWKOWSKICH, IWULSKICH, LECH, MARCHEWKA, KOŹBIAŁ, OLESIŃSKICH, SZCZĘSNYCH, KRZYŻAKÓW, ROGALA, BRZEZIŃSKICH; Apolonię WACŁAWSKĄ; zmarłych sąsiadów.


37)    Franciszka TOBIASZ; zmarłych z rodziny GAPIŃSKICH, ZDOBYSZ, KONTOWICZ, BALCERKÓW; Jolę RADOŻYCKĄ.


38)    Janinę, Henryka, Helenę, Jerzego, Ryszarda, Stanisławę, Genowefę, Franciszka, Krzysztofa, Jana.


39)    Kazimierę, Czesława SOBIERALSKICH, zmarłych z rodziny LIZAK, RODZIEWICZ, MARYNOWSKICH, ŻMUDÓW; Irenę, Henryka KAZANIECKICH; zmarłych z rodziny SOCHACKICH.


40)    Zmarłych z rodziny KOŚCIŃSKICH, MACHLAJÓW, BORCZYKÓW, GOERSTÓW; BURDZIAKÓW; Marię PIETKIEWICZ, Beatę PLISKO.


41)    Józefę, Henryka, Zbigniewa, Mirosława, Wacka, Stanisławę TRZCIŃSKICH, Jadwigę, Stanisława SZCZYGIELSKICH, Helenę, Franciszka ĆWIEK; zmarłych z rodziny CIESIELSKICH, WOŹNIAKÓW, TYLAKÓW; Jana, Michalinę RAŹNYCH, WIECZORKÓW, NORBERCIAKÓW, ROSNOWSKICH.


42)    Zmarłych z rodziny TOŁOCZKÓW: Janinę, Albina, Tadeusza, Bronisławę, Aleksandra; z rodziny ARCISZÓW: Eugeniusza, Kazimierę, Jana; oraz Ryszarda, Józefę, Antoniego.


43)    Salomeę, Antoniego, Krystynę, Marię; Waldemara MIECZKOWSKIEGO; Jolantę, Jerzego MROZOWSKICH; Stefana, Albinę; zmarłych z rodziny KAPCEWICZ, KODZIK, MACULEWICZ, SZEWCZYK, ZALEWSKICH, JĘDRASIK.


44)    Stanisławę, Stanisława, Aleksandra, Antoniego, Aleksandra, Jana, Henryka, Jerzego, Czesława, Helenę, Mariana, Kazimierza RUMIŃSKICH; Annę, Irenę, Michała, Stanisława ILNICKICH; Annę KUCHARSKĄ; Feliksę, Stanisława PERDUBIEŃSKICH, Danutę SUDNIK, Stanisławę WIŚNIEWSKĄ, Sabinę PIEKIELNIAK, Stanisława PIEKIELNIAK, Krystynę GABORY, Krystynę BANASZEWSKĄ, Jana BLINKIEWICZA, Emilię i Jana ZBOIŃSKICH.


45)    Zmarłych z rodziny KRAWCZYKÓW: Janinę, Adama, Mariana, Kazimierę, Franciszkę, Franciszka, Stanisława, Genowefę, Krystynę; zmarłych z rodziny PIERZCHAŁÓW, KOŁODZIEJÓW, GWIAZDA, STASZAKÓW, TOMASZCZENIKÓW, BRONISŁAWSKICH, RUMIŃSKICH, PIETRYSZAKÓW.


46)    Zmarłych z rodziny ANDALKIEWICZ: Jana, Janinę, Tadeusza, Marka, Floriana, Michalinę, Marię, Tadeusza; zmarłych z rodziny GUMIŃSKICH: Darka, Franciszka.


47)    Zmarłych z rodziny DZIEKIEWICZ: Annę, Stanisława, Józefa, Bronisławę, Urszulę; z rodziny JÓŹWIAK: Stefanię, Mariana, Małgorzatę, Władysława; z rodziny WAWRZYNIECKICH: Helenę, Antoniego, Stanisławę, Czesława; z rodziny TRACZ: Małgorzatę, Mikołaja, Stanisława, Władysława, Karolinkę TOMASZCZENIK, Andrzeja WOJTASIK; Reginę i Zygmunta WASZAK; Janinę BLOK, Jana SALWIN.


48)    Zmarłych z rodziny TRACZÓW: Władysława, Mikołaja, Małgorzatę i Stanisława; z rodziny SIANKIEWICZÓW: Leona i Bronisławę; z rodziny WIECZOREK: Janinę, Józefę, Teofila i Eugenię; z rodziny DZIWIŃSKICH: Marcelego, Tadeusza, Edwarda i Marię; z rodziny: SUROWCÓW: Czesława, Marię, Andrzeja, Tadeusza, Reginę, Jadwigę; Mariana i Stefanię JÓŹWIAK, Andrzeja WOJTASIKA, Jana SALWINA; wszystkich zmarłych z rodziny.


49)    Zmarłych z rodziny ZALEWSKICH, JĘDRASIKÓW, KASZCZYŃSKICH, KURAJÓW, SZALEWICZÓW, CHOMICKICH, BUZDYGANÓW, SŁOWIŃSKICH, KRUSZYŃSKICH, JADCZYSZYNÓW, LASKUSÓW, GOŹDZIENIAKÓW, SKRABÓW.

IV
01.03. / 05.04. / 10.05. / 07.06. / 05.
07. / 02.08. / 30.08. / 27.09. / 25.10.


Miłosierdziu Bożemu polecamy:


50)    Zofię, Dymitra LISZNIAŃSKICH; Marię PAŁCZYŃSKĄ; Adelę, Zygmunta SKUPIN; Zofię, Jana SAŁAPATA; Michała CZEREPANIAKA; Reginę, Stefana ŻYSZKIEWICZ; Ryszarda WĄSA.


51)    Bogusławę, Jana, Paulinę, Helenę, Benedykta, Mieczysława WOJTKUN; Janinę, Stanisława, Wandę, Bolesława, Annę, Czesława GŁOĆKO; Jadwigę, Jana, Bronisławę, Bronisława MULICA; Halinę BARYŁKA; Dominikę, Józefa, Aleksandra, Karolinę, Antoniego, Bogusławę, Anielę, Józefa ŁAPKOWSKICH; Genowefę, Stanisława, Marzenę, Halinę BERNACKICH; Irenę, Józefa GAJEWSKICH; Emilię ZUBOWICZ; Adama, Helenę, Wandę, Edmunda BALCEWICZ; Mariannę, Antoniego, Ryszarda BUCZYŃSKICH.


52)    Eugeniusza, Janinę, Zdzisława, Zygmunta KRYGIER; ks. Krzysztofa ANTONIA, ks. Ryszarda CZAJKĘ.


53)    Janinę, Franciszka, Jerzego, Adama DOMIAN; Nadzieję, Michała SOŁODUCHA.


54)    Katarzynę, Edmunda TOMCZAK i zmarłych z rodziny; Władysławę, Stanisława TOMASZCZENIK i zmarłych z rodziny; zmarłych z rodziny PROCYK, PIERZCHAŁA, KRWACZYK, WIŚNIEWSKICH, LECH, KAŹMIERCZAK, WOJNA, BUCZKOWSKICH, MIZERA, MISIORNYCH, SZMYTKI, KOŚ, PODOLSKICH, Radomira BUCZKOWSKIEGO.


55)    Zmarłych z rodziny KOWCUN, GRZEGORCZYK, BEDNAREK, JASTROWICZ, BANASIAK; Lucynę, Michała, Teresę, Jerzego, Michała.


56)    Zmarłych z rodziny FIEDZIUKÓW, RYCHTÓW, SIKORÓW, KARDASIEWICZÓW, GARBACZEWSKICH.


57)    Bogdana GŁOWACKIEGO, Józefę i Tadeusza KWINTAL, wszystkich zmarłych z rodziny KWINTALI, KAWA, DĘBSKICH, GŁOWACKICH.


58)    Zmarłych z rodziny NARKIEWICZ, WALAWSKICH, WOŹNICÓW, PRZYRADZKICH, KOLANY, KOŁPAKOWSKICH, BANASZAK; Jadwigę, Józefa Ryszarda, Leszka, Józefa, Marię, Kazimierza i Mateusza.


59)    Romana, Jana, Lucynę LIPKA; Marię i Stefana JAREMEK; Edwarda STASIAKA.


60)    Adama DOMIAN, Marię, Tadeusza CAŁKA, Karolinę, Michała HAMELAK, Annę, Stefana, Mikołaja JARMOWSKICH, Janinę, Franciszka, Jerzego DOMIAN.


61)    Zmarłych z rodziny CZAJKOWSKICH, SZAJNY; Marię, Edwarda, Waldemara, Łukasza, Krzysztofa.


62)    Zmarłych z rodziny SKORB, SKAWIŃSKICH, RYCHTA, GÓRECKICH, TUREK, WOŁKANIEC, KOZERSKICH, BŁASZCZYK; Antoniego, Mariana, Ryszarda, Tadeusza, Marka, Marię, Romana.


63)    Grzegorza, Tadeusza, Kazimierza; zmarłych z rodziny PIETRYSZAK, RUCIŃSKICH, BOJCZUK, WOŁOSZYN.


64)    Jarosława, Floriana CZENCZAK; Teodorę, Krzysztofa, Stanisława, Antoninę, Benedykta KŁOS; Mariannę, Andrzeja WILCZYŃSKICH; Janinę, Czesława DOLINIEC.


65)    Jana, Apolonię i Franciszka, Apolonię i Jana, s. Klotyldę; zmarłych z rodziny KOZIOŁÓW i WSZOŁKÓW.


66)    Zmarłych z rodziny ŻMIJEWSKICH, SADKIEWICZ, KOPERNIAK, NOWOCIEŃ, BUŁHAK, USZKIEWICZ, MARJAŃSKICH, BŁASZCZYK, OSTROWSKICH.

67)    Zmarłych z rodziny FARFUS, MATULA, NOWAK, WICHŁACZ, NARKOWICZ, MICHALSKICH, DUL, ODZIOBA.


68)    Zmarłych z rodziny: RUDAWSKICH, WÓJCICKICH, LASECKICH, KUPKA, IGNACIK, DZIWIŃSKICH.

bottom of page