top of page

WYPOMINKI ROCZNE

Przez cały rok (do listopada) modlimy się za naszych Drogich Zmarłych. W każdy piątek o godz. 17.30 w kościele parafialnym jest wyczytanie zmarłych, a później odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Oprócz tego w każdy piątek jedna z intencji Mszalnych odprawiana jest za zmarłych.

Prosimy o zgłaszanie faktu, jeżeli znajdą się błędy w nazwiskach, czy też imionach.

I

03.02 / 17.02 / 03.03 / 17.03 / 31.03 / 21.04 / 05.05 / 19.05 / 02.06 / 16.06 30.06 / 14.07 / 28.07 / 11.08 / 25.08 / 08.09 / 22.09 / 06.10 / 20.10

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:

 1. Z rodziny: SOBIERALSKICH, KAZANIECKICH, LIZAKÓW, RODZIEWICZÓW, ŻMUDÓW, MARYNOWSKICH i SOCHACKICH. Kazimierę, Czesława, Irenę. Henryka, Anielę i Annę.

 2. Z rodziny: DROZDÓW, KARDASIEWICZÓW, KARABINÓW, PYŁYPCZAKÓW, MIKANIKÓW, KROPOCZÓW, ŚLIWIŃSKICH, DEREWECKICH, BYKOWSKICH i RAJSZLÓW. Tomasza, Pawła, Mariusza, Anielę, Janinę, Marię, Teresę i Kazimierę.

 3. Z rodziny: WICHŁACZ, ŚWIETLICKICH, SOROKIN, MATYS, TUMIŁOWICZ, MYSZCZYSZYN, SAS, WALIOLUDA, FIL, DZIEWIŃSKICH i CHLEBAŃSKICH.

 4. Z rodziny: BYKOWSKICH, SZCZYGIELSKICH, DROZD, SŁAWIŃSKICH, KARDASIEWICZ, CHROBAK i WYRZYKOWSKICH. Janinę, Jana, Andrzeja, Stanisława, Bożenę, Przemysława i Tomasza.

 5. Z rodziny: DROZDÓW, PYŁYPCZAKÓW, RYCHTERÓW, DEREWECKICH, MYKANIKÓW, KARABINÓW, BYKOWSKICH, ŚLIWIŃSKICH, KARDASIEWICZÓW, ZAWADZKICH i GRYGLEWICZÓW. Marylę WIŚNIEWSKĄ i ks. Adama THORA.

 6. Z rodziny: TOMCZAK, TOMASZCZENIK, PROCYK, PIERZCHAŁA, WOJNA, MISIORNI, MIZERA, BUCZKOWSKICH, LECH, KAŹMIERCZAK, KIŁOCZKO, KOŚ, PODOLSKICH, SZMYDKI, WIŚNIEWSKICH i KRAWCZYK. Katarzynę, Edmunda, Stanisława, Władysławę i Radomira.

 7. Z rodziny: JANUSZEWSKICH, SAŁTERNIKÓW, KAŹMIERCZAKÓW, KORCZYŃSKICH, POPIELÓW, SOSNOWSKICH, TROŚNIAKÓW, CZERWIŃSKICH, SAWKÓW i GRZYBÓW. Bogdana OMELANIUKA. Teresę, Konrada, Józefa, Michalinę, Kazimierza, Mariana, Marka, Annę, Władysława i Krystynę.

 8. Z rodziny: CZAJKOWSKICH i SZAJNY. Marię, Jacka, Łukasza, Józefa, Edwarda i Waldemara.

 9. Z rodziny: KAŹMIERCZAKÓW, SAŁTERNIKÓW, JANUSZEWSKICH, SOSNOWSKICH, SAWKÓW, GRZYBÓW, KORCZYŃSKICH, TROŚNIAKÓW, RADOMSKICH, POPIELÓW, WRÓBLEWSKICH i BOJKOWSKICH. Mariana, Marka, Kazimierza, Michalinę, Józefa, Konrada, Teresę, Annę, Władysława, Krystynę i Jana.

 10. Z rodziny: SOSNOWSKICH, KORCZYŃSKICH, POPIELÓW, SAŁTERNIKÓW, JANUSZEWSKICH, TROŚNIKÓW, GRZYBÓW, KAŹMIERCZAKÓW, CZAJKA, MAZURÓW, DARMOGRAJÓW, MAJCHROWSKICH, SAWKÓW, HAMELAKÓW, BEŁAJÓW, KIŁOCZKÓW, GLONKÓW, BACHURSKICH GIEREWICZÓW, FIEDZIUK, ZUBOWICZ i MAJEWSKICH. Annę, Władysława, Michalinę, ks. Kazimierza, Franciszkę, Kazimierza, Marię, Mikołaja, Teresę, Konrada, Marka, Mariana, Stanisława i Stefana.

 11. Z rodziny: SKROCKICH, OLESZKIEWICZÓW, RADOMSKICH, TURBIAKÓW i SŁAWKÓW.

 12. Z rodziny: CZENCZAK, KŁOS, DOLINIEC i WILCZYŃSKICH. Jarosława, Teodorę, Krzysztofa, Stanisława, Antoninę, Floriana, Janinę, Czesława, Mariannę i Andrzeja.

 13. Z rodziny: TADAJEWSKICH, KORNILUK, SEMENIUK, SZUBICZUK, KOZACZUK, SZENIUK, GÓRSKICH, BŁASZCZUK, DOMIAN, NICZYPORUK, GREGUŁA, GULAKOWSKICH, DONIFACY, ŚWIEŻY, GREGUŁA, DERA, MAZURCZAK, PAGUŁA, RYBCZYŃSKICH, KOŁODZIEJ, ZYGIERT, MARCZAK i BURZYŃSKICH. Władysława, Franciszkę, Stanisława, Henryka, Włodzimierza, Jana, Stanisława, Irenę, Rozalię, Stanisławę i Helenę.

 14. Z rodziny: LISZNIAŃSKICH, PAŁCZYŃSKICH, SKUPIN, SAŁAPATA i ŻYSZKIEWICZ. Ryszarda, Romana i Dionizego.

 15. Z rodziny: ARCISZÓW, KUCZYŃSKICH, SOKOŁOWSKICH i SOSNÓW. Piotra, Annę, Wandzię i Feliksa.

 16. Z rodziny: JĘDRASIK, ZALEWSKICH i KAPCEWICZ.

 17. Salomeę, Antoniego, Krystynę i Waldemara MIECZKOWSKICH.

 18. Jolantę i Jerzego MROZOWSKICH. Albinę i Stefana SŁOWIŃSKICH.

 19. Z rodziny: BRZEZIŃSKICH, WINCZ, ŻESZOTO, KRZYŻAK, BĄK, SEREDYŃSKICH, DZIWIŃSKICH, MAKOWSKICH i OPRYSZKO. Teresę, Edmunda, Tadzia, Marię, Agnieszkę, Krzysztofa, Henryka, Edwarda, Halinę i Jerzego. Dziadków z obu stron.

 20. Z rodziny: WOJTKUN, GŁOĆKO, MULICA, ZUBOWICZ, ŁAPKOWSKICH, BERNACKICH, GAJEWSKICH, BALCEWICZ, BUCZYŃSKICH i BARYŁKA. Bogusławę, Jana, Janinę, Stanisława, Halinę, Jadwigę i Jana.

 21. Z rodz.: BYLEWSKICH, KUCHARSKICH, ZALEWSKICH, WASZAK, DZIEKIEWICZÓW, ŁATAŚ, GOŁAWSKICH i NAWRATIL. Andrzeja, Leonarda i Annę.

 22. Z rodziny: BOJKOWSKICH, KASZCZYŃSKICH, GOCH, KLEKIEL, SZUMSKICH, PŁOŃSKICH i RACHOWIAKÓW. Janinę, Jana, Tomasza, Wandę, Teresę, Genowefę, Bernarda, Irenę, s. Beatę, Ewę CZAJKĘ, ks. Andrzeja, Mariana i Marka KAŹMIERCZAK.

 23. Z rodziny: KOWCUN, GRZEGORCZYK, BEDNAREK, JASTROWICZ, BANASIAK, CZUBA, BONIK, NATKANIEC, MADEJSKICH, MAJEWSICH, ROGOWSKICH i MARCHLEWSKICH. Lucynę, Michała, Jerzego i Michała.

 24. Z rodziny: ULRYCHÓW, SUDNIKÓW, STEFANOWSKICH, NASIEŃCZUKÓW, WOJCIECHOWSKICH i WIDEROWSKICH. Krystynę i Bronisława DONIFACYCH.

 25. Z rodziny: URLYCH, ĆWIERTNIA, DONIFACY, SUDNIK, NASIEŃCZUK, RYTWIŃSKICH, BURCZAK

 26. Z rodziny: CZESZEJKO, LEOŃCZUK, KOWALSKICH, KOWALCZYK i WIŚNIEWSKICH. Aleksandrę, Józefa, Marię, Krystynę, Eugeniusza, Andrzeja i Marka.

 27. Z rodziny: SKAWIŃSKICH, PRÓCHENKO, RYBARCZYK, WYSAKOWSKICH i GĘSIARZ. Helenę, Stanisława i Zdzisława SKAWIŃSKICH. Stanisławę, Mariana, Józefa, Jana i Stefana PRÓCHENKO. Sylwię KOZIŃSKĄ.

 28. Z rodziny: GNATEK, TUDRYN, NER, GOŹDZIEJEWSKICH, TYSZEWICZ i WICHŁACZ. Zofię, Juliana, Józefa, Anielę i Franciszka.

 29. Z rodziny: KOŚCIŃSKICH, MACHLAJÓW, BORCZYKÓW, GOERSTÓW (czyt. GERSTÓW) i BURDZIAKÓW. Marię PIETKIEWICZ
  i Beatę PLISKO.

 30. Z rodziny: RYCHÓW, FIEDZIUKÓW, SIKORÓW, KARDASIEWICZÓW i GARBACZEWSKICH. Franciszkę, Jana, Aleksandra, Teresę, Marię, Jana, Józefa, Stefanię, Stanisława, Bronisławę, Kazimierę, Zygmunta, Stanisława, Balbinę i Józefę.

 31. Z rodziny: KOŹBIAŁ, GRYCZKO, SZAFRAŃSKICH, WYSOKIŃSKICH, SKWAREK, BEDNARCZYK, BRZEZIŃSKICH, SZYMANOWSKICH i GNIEWKOWSKICH. Kazimierę, Zdzisława, Tadeusza, Adama, Agnieszkę, Stanisława, Władysławę, Janinę, Jerzego, ks. Henryka, Tadeusza i Hannę.

 32. Z rodziny: BEŁEJÓW, WŁADYKÓW, MACZYTÓW, OPRYSZKÓW, KALINOWSKICH, OLEJNIKÓW, ZAGUŁÓW i GIERÓW. Pelagię, Mikołaja, Ewę, Helenę, Alfredę, Julię, Mikołaja i Stefana.

 33. Z rodziny: TARKOWSKICH, ZAKUSZEWSKICH, WENT, WŁODKOWSKICH, WIECZYŃSKICH, WYKROTKA, SZKLAJEW, BACHOR, ZALEWSKICH, SŁOWIŃSKICH, DOLINIEC, CZENCZAK i STRZELECKICH. Rodziców: Franciszkę i Stanisława, męża Leona i syna Andrzeja.

 34. Z rodziny: ZALEWSKICH, JĘDRASIKÓW, KASZCZYŃSKICH, SZALEWICZÓW, KURAJÓW, CHOMICKICH, SŁOWIŃSKICH, BUZDYGANÓW, KRUSZYŃSKICH, JADCZYSZYNÓW, LASKUSÓW, GOŹDZIENIAKÓW i SKRABÓW. Janinę, Adama, Ewę, Antoninę, Antoniego, Stefanię i Ksawerego.

 35. Z rodziny: BRZESZCZ, SZYNKIEWICZ, ROZBICKICH i OLESIŃSKICH. Jana, Leokadię, Annę i Julię.

 36. Z rodziny SAŁAPATA: Olgę, Michała, Krzysztofa i Teresę. OLEJNIK: Marię, Józefa, Włodzimierza, Annę, Jana, Anielę i Michała. NAZAREWICZ: Ewę i Jana. Marię PAŁCZYŃSKĄ. Stefana i Rozalię WOŁOSKO. Olgę i Włodzimierza KOWCUN. Z rodziny: BUCA i DACKO.

 37. Z rodziny: IWASIECZKO, AŚCIŁOWICZ, ZABŁOCKICH, FALUTA, GROCHALSKLICH, BAZIOR, DENISIUK i WÓJCIKIEWICZ.

 

II

10.02 / 24.02 / 10.03 / 24.03 / 14.04 / 28.04 / 12.05 / 26.05 / 09.06 / 23.06 07.07 / 21.07 / 04.08 / 18.08 / 01.09 / 15.09 / 29.09 / 13.10 / 27.10

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:

 1. Z rodziny: BARTOŃ, WRĄBEL, PRZYBYŁA, GĄGAŁA, ZAWIDZKICH, NISIO, POZNAŃSKICH, BOLESŁAWSKICH, PIEKARSKICH, FILIPÓW, PIERŚCIONEK, MATYGÓW, TRYKÓW, JACKÓW, SĘKÓW i CZUPRYNIAKÓW. Krystynę, Czesława, Agnieszkę i Tadeusza.

 2. Z rodziny: MULICÓW, FLORKÓW, SZYLLERÓW, ŻEJMO, RACHOWIECKICH i MROZOWSKICH. Eleonorę, Michała, Adama, Ryszarda, Zdzisława, Mieczysławę i Józefa.

 3. Z rodziny: LATOS i KARPIŃSKICH. Janinę, Marię, Bartłomieja, Bogdana, Zofię, Mariannę, Weronikę i Tomasza.

 4. Z rodz. LIPKA i JAREMEK. Romana, Lucynę, Jana, Marię, Stefana i Andrzeja.

 5. Z rodziny: SKORB, SKAWIŃSKICH, RYCHTA, GÓRECKICH, WOŁKANIEC, JUREK, BŁASZCZYK i KONOPKA. Antoniego, Mariana, Ryszarda, Tadeusza i Barbarę.

 6. Z rodziny: JANOS, WASIUK, SKUPIŃSKICH i ZAJĄC. Henryka, Stanisława, Liliannę, Franciszka i Janinę.

 7. Z rodz. SALSKICH, RYBICKICH, SIBILSKICH, POPIELÓW, CZERKAŃSKICH i WITKOWSKICH. Jasię, Teresę, Ewę, Wandę, Kasię i Zdzisława.

 8. Z rodziny: JANOS, WASIUK, SKUPIŃSKICH, ZAJĄC, CZUBA, MARCHWIŃSKICH, KĘPA, GIERAK, BĄCZKOWSKICH, TUGA, MARCHEWKA, ŁATAK, ŁAGODA i PERLACH. Stanisławę, Henryka, Liliannę, Stanisława, Janinę i Franciszka.

 9. Z rodziny KLANTORÓW: Józefa, Stanisława, Mieczysława, Wojciecha i Jana. LABUDÓW: Janinę i Bronisława i ++ z rodziny.

 10. Z rodziny KRYGIER. Janinę, Eugeniusza, Zdzisława i Zygmunta. 

 11. Z rodziny: GRUCHAŁA, PIŁAT i MOROZIK. Sabinę, Romana, Bronisławę, Józefa, Zofię i Władysława.

 12. Z rodziny: WITKOWSKICH, WŁODARCZYK, WAWRZYNIAK, WERETYCKICH i TOMASZCZENIK. Władysławę, Danielę, Jana i Stanisława.

 13. Z rodziny: PLAMOWSKICH, DRABIKÓW, GÓRNIKÓW, BUCZYŃSKICH i BALCEWICZÓW Córkę Renatę, rodziców, dziadków i chrzestnych z obu stron. Sąsiadów i Andrzeja STAPIŃSKIEGO.

 14.  Z rodziny: PŁOŃSKICH, GÓRECKICH, SKORUPÓW i DZIELECKICH. Waldemara, Jana i Sławomira.

 15.  Z rodziny: GAPIŃSKICH, TOBIASZ i DZIEWIŃSKICH. Jolę RADOŻYCKĄ. Wandę, Sylwestra, Franciszka, Cecylię i Helenę.

 16.  Z rodziny: KWINTAL, KAWA, GŁOWACKICH i DĘBSKICH. Józefę, Tadeusza i Krystynę.

 17.  Z rodziny: KRZYŻAK, BRZEŹIŃSKICH, WINCZ, OPRYSZKO, BODNAR, ADAMIAK, MAKOWSKICH, PIWOWAR i SZCZĘSNYCH. Apolonię WACŁAWSKĄ, Stefanię, Leonarda, Kazimierę i Kazimierza.

 18.  Z rodziny: NARÓG, KĄDZIELA, LISOWSKICH, SADOWSKICH i JEZIORSKICH. Aleksandrę, Bolesława, Helenę i Józefa.

 19.  Z Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, ks. Bronisława MATYSZCZYKA, ks. Czesława LESIAKA i zmarłych kapłanów.

 20.  Z rodziny: GRZEGÓŁKA, DOMAŃSKICH, LIPIŃSKICH, PARADOWSKICH i GUTKOWSKICH. Bożenę, Natalię, Stanisława, Pelagię, Józefę i Jadwigę.

 21.  Z rodziny: KOBA, IWAŃSKICH, LORENS, LEWANDOWICZ, KASPRZAK, DŻYBERTI, JANOWICZ i WISZNIEWSKICH.

 22.  Z rodziny: JÓŹWIAK, DZIEKIEWICZ, BLOK, TRACZ, WARZYNIECKICH, WASZAK i SALWIN. Andrzeja WOJTASIKA.

 23.  Z rodziny: KOŹBIAŁ, STRZELEC, SZAFRAŃSKICH, GNIEWKOWSKICH, IWULSKICH, PIGUŁA, MARCHEWKA, BRZEŹIŃSKICH, SZCZĘSNYCH, STANISŁAWSKICH i LECH. Zdzisława, Tadeusza, Adama, Agnieszkę, Mariannę i Stefana.

 24.  Z rodziny SCHMIDTÓW: Anielę, Franciszka, Adama, Czesława, Józefę, Ottona i Wiolettę. Z rodziny SITARCZUKÓW: Stanisławę, Kazimierza i Józefa. Z rodziny GOŹDZINKÓW: Wiesława, Marię, Pawła, Jana i Zofię. Halinę ZARZYCKĄ, Alfreda GIERA, Marlenę SZÓSTKA. Z rodziny MAPIERAŁÓW: Władysławę, Dorotę i Józefa. Z rodziny WYGASIÓW: Marię, Elżbietę, Stanisława i Juliana. Zofię MISIEK.

 25.  Z rodziny: JĘDRASIKÓW, SKROBA, KASZCZYŃSKICH, CZALEWICZ, KOŹMIŃSKICH, LENIK i ZALEWSKICH.

 26.  Z rodziny LISOWSKICH: Jadwigę, Antoniego i Czesława. Edwarda KOPIŃSKIEGO i Edwarda KOZŁOWSKIEGO.

 27. Z rodz. KĄDZIELA: Aleksandrę, Bolesława i Piotra. Edwarda NARÓG.

 28.  Z rodziny KOZERSKICH: Janinę, Tadeusza i Krystynę.

 29.  Z rodziny: MOROZIK, SOBIECKICH, ŚLIWIŃSKICH, MISZCZAK, SEROKA i SYNIEC. Stanisława, Waleriana i Zofię.

 30.  Z rodziny: GOŚCINIAK, KRAJEWSKICH, TARASZKIEWICZ, LEJKO, DUBNOWSKICH i BYLEWSKICH. Marię, Adama, Bolesława, Jana, Józefa, Helenę, Mieczysława, Melanię, Helenę, Annę i Andrzeja.

 31.  Z rodziny: RUDAWSKICH, WÓJCICKICH, LASECKICH, DZIWIŃSKICH, KUPKA i JUNACIK. Stanisława.

 32.  Z rodziny KOŹBIAŁ, STRZELEC, LECH, SZAFRAŃSKICH, IWULSKICH, ROGALA, GNIEWKOWSKICH, MARCHEWKA, OLESIŃSKICH, WACŁAWSKICH, BRZEŹIŃSKICH i SZCZĘSNYCH. Kazimierę, Tadeusza, Adama, Zdzisława, Agnieszkę, Mariannę i Stefana.

 33.  Z rodziny: NARKIEWICZ, WALAWSKICH, WOŹNICÓW, PRZYRADZKICH, KOLARZY, KOŁPAKOWSKICH i BANASZAK. Jadwigę, Józefa, Ryszarda, Lecha, Józefa, Marię i Kazimierza.

 34.  Z rodziny: TRZCIŃSKICH, ĆWIEKÓW, RAŹNYCH, TYLAKÓW, WOŹNIAKÓW, SZCZYGIELSKICH, CIESIELSKICH, ROSNOWSKICH i NORBIERCIAKÓW. Henryka, Zbigniewa, Mirosława, Gienię, Helenę, Jadwigę, Jana, Mirosława i Wiesławę.

 35.  Z rodziny: STĄPÓR, SKUPIN, NAGÓRNYCH, BRYŁÓW, WISIŃSKICH, SZWAJLIK, AŚCIŁOWICZ, KMIEĆ, DUDKÓW, SEBASTIANOWICZ, KAPAŁA, CHMIEL i KASZCZYŃSKICH. Piotra, Andrzeja, Patryka i Marzenę.

 36. Z rodziny: SPÓLNICKICH, GŁOWACKICH, OSIŃSKICH i RADCZUK. Leokadię, Bolesława i Jana.

 37.  Z rodziny: KRAWCZYKÓW, GWIAZDA, PIERZCHAŁÓW, KOŁODZIEJÓW, RUMIŃSKICH, SZYMANIKÓW, STASZAKÓW, TOMASZCZENIKÓW, SZUMIŃSKICH, NAWROCKICH, BONISŁAWSSKICH, WIŚNIEWSKICH i POTRZEBOWSKICH. Karolinę, Roberta, Jana, Irenę, Feliksa, Stanisława i Bronisława.

 38.  Z rodziny: PIETRYSZAK, RUCIŃSKICH, BOJCZUK i WOŁOSZYN. Grzegorza, Tadeusza i Kazimierza.

 39.  Z rodziny: WILSKICH, STOKOWSKICH, GÓRBSKICH, DANIŁOWICZ, KOWALCZYK, KAPUSTÓW, SZCZEPAŃSKICH, KRUSZYŃSKICH i KOZIŃSKICH. Anię, Władzia i Jasię.

 40.  Z rodziny: FARTUS, MATULA, MICHALSKICH, WICHŁACZ, NOWAK, NARKOWICZ, ODZIOBA, DUL, RATAJCZAK. Edytę i Józefa.

 41. Z rodziny: CZERKAWSKICH, BYKOWSKICH i PROŚCIAK. Synka Ernesta.

 42.  Z rodziny: ULEWICZ, KULAK, KARDASIEWICZ, WIŚNIEWSKICH, WYCECH i GARBACZEWSKICH. Stanisława, Stanisława, Janinę, Władysława, Feliksę, Henrykę, Elżbietę, Leokadię, Wiesława, Tomasza i Zofię.

 43.  Teresę i Zygmunta WASIUK.

 44.  Z rodziny: GIBAS, GÓRNYCH, WIKLIŃSKICH, JARZĘBÓW i CZERWIŃSKICH. Wiktrorię, Rozalię, Helenę i Annę.

 45. Z rodziny: BRZOZOWSKICH, GIBAS, CHMIELOWSKICH, SZAFRAŃSKICH, SZCZĘSNYCH, KRZYŻAK, BRZEZIŃSKICH, POTERAŃSKICH, KULIGOWSKICH, WIĄCEK, CYSEK, TERKA, RYTWIŃSKICH, SZYMCZAK, DOBROWOLSKICH, CHOMIAK, POŚWIATA, ALEKSIUN KOŹBIAŁ, GNIEWKOWSKICH, IWULSKICH i CZEREPANIAK; Apolonię WACŁAWSKĄ i Annę GIBAS.

bottom of page