top of page

WYPOMINKI ROCZNE

Przez cały rok (do listopada) modlimy się za naszych Drogich Zmarłych. W każdy piątek o godz. 17.30 w kościele parafialnym jest wyczytanie zmarłych, a później odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Oprócz tego w każdy piątek jedna z intencji Mszalnych odprawiana jest za zmarłych.

Prosimy o zgłaszanie faktu, jeżeli znajdą się błędy w nazwiskach, czy też imionach.

I.

04.II / 04.III / 01.IV / 06.V / 03.VI / 01.VII / 29.VII / 26.VIII / 23.IX / 21.X

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych z Rodzin:

 1. LISZNIAŃSKICH, PAŁCZYŃSKICH, SKUPIN i ŻYSZKIEWICZ; śp. Zofię, Jana i Michała.

 2. SOBIECKICH, MISZCZAK, SEROKA, MOROZIK i ŚLIWIŃSKICH; śp. Artura, Barbarę i Marię.

 3. SZPIGIEL, RYCHTA, GALERCZYK i DERLECKICH; śp. Krystynę, Romana, Franciszkę, Aleksandra, Stanisławę i Tadeusza.

 4. PIETRYSZAK, RUCIŃSKICH, BOJCZUK i WOŁOSZYN; śp. Grzegorza i Kazimierza.

 5. FERENCÓW, BOJKÓW, GARGASEWICZÓW, SZAJKIEWICZÓW, NOWOCKÓW, DZIRBÓW i PIELICHOWSKICH; śp. Andrzeja, Alinę, Stanisława, Ksenię i Pawła. Dusze w czyśćcu cierpiące.

 6. MAZURCZYK, CHABER, MORELEWSKICH, GIERZKIEWICZ i MAZUR; śp. Syna Piotra.

 7. SMOLEJ, TROCHONOWICZ, BIEDRZYCKICH i MISIEK.

 8. WALISZEWSKICH, MUSIALIK, KRYSTERA, GURGACZ, WIŚNIEWSKICH i GBUR.

 9. KORBACZ, MARCHLEWSKICH, DOWDA i MULMA; śp. Ryszarda, Janinę i Tadeusza.

 10. JĘDRASIK, SKRABÓW, KASZCZYŃSKICH, ZALEWSKICH, SZALEWICZÓW, LENIKÓW i KUŻMIŃSKICH; śp. Antoninę, Antoniego, Ryszarda, Stanisławę, Adama, Franciszka, Zofię, Felicję i Janinę.

 11. KRUSZYŃSKICH, WILSKICH, STOKOWSKICH, KWAŚNYCH, ZALEWSKICH, GÓRBSKICH, RADOŻYCKICH, SZPIGLÓW i ZBRUKÓW.

 12. MULICÓW, FLORKÓW, ŻEJMO, RACHOWIECKICH, SZYLLERÓW i MROZOWSKICH; śp. Eleonorę, Michała, Adama, Ryszarda, Zdzisława, Mieczysławę i Józefa.

 13. BOJKOWSKICH, KASZCZYŃSKICH, GODZ, KLEKIEL, PŁOŃSKICH, RACHOWIAKÓW i SZUMSKICH; śp. s. Beatę, Mariana i Marka KAŹMIERCZAKÓW, Ewę CZAJKĘ, ks. Andrzeja, Janinę, Jana, Tomasza, Wandę, Teresę, Genowefę, Bernarda i Irenę.

 14. TRZCIŃSKICH, ĆWIEKÓW, RAŹNYCH, TYLAKÓW, SZCZYGIELSKICH, WIECZORKÓW, WOŹNIAKÓW, CIESIELSKICH, KUBIAKÓW i ROSNOWSKICH; śp. Henryka, Zbigniewa i Mirosława.

 15. TARKOWSKICH, WIECZYŃSKICH, ZAKURZEWSKICH, WŁODKOWSKICH, BACHOR, WYKROTKA, SZKLAJEW, SŁOWIŃSKICH, ZALEWSKICH, DOLINIEC i CZENCZAK; śp. Mamę Franciszkę, tatę Stanisława i męża Leona.

 16. KOZIOŁÓW, WSZOŁKÓW, DZIADZIÓW, KALETÓW, BRYŁÓW; śp. Jana, s. Klotyldę, ks. Czesława i ks. Aleksandra.

 17. KULAKÓW, ULEWICZÓW, RADZIEJEWSKICH, WIŚNIEWSKICH, KARDASIEWICZÓW i WYCECH; śp. Henrykę, Elżbietę i Stanisława.

 18. GAJEWSKICH, ŚWIETLICKICH, MULICÓW i GŁOĆKO; śp. Halinę.

 19. TOCZEK, OLSZEWSKICH, MARCINKIEWICZ, ZAŃ I KUCZMEJNO.

 20. GARDZIEJEWSKICH, ŁABANOWICZ, MURMYŁO, SAIK i SOSNA; śp. Annę i Pawła BALIK;. Bronisława i Petronelę JURKIEWICZ, Marię DĄBROWSKĄ.

 21. DAŃKO, BADYNĘ, JARMOWSKICH, PASIECZNIKÓW, KONETÓW i PRYMÓW; śp. Stefanię, Józefa, Jolantę i Józefa KIŁOCZKO; Irenę i Feliksa CZAJKA; Mariana LEWANDOWSKIEGO; Katarzynę i Józefa KIŁOCZKO; Annę i Grzegorza NESTOR; Grażynę KOCIUBAN.

 22. KOŁODZIEJSKICH, GOLAN, SMOLEJ, SARECKICH i AŚCIŁOWICZ; śp. Agnieszkę, Józefę, Piotra, Pawła, Agatę, Gienka, Lecha i Danutę.

 23. KOWALCZYK, DANIŁOWICZ, KURDZIEJ, SZCZEPANIK, JABŁOŃSKICH, KAPUSTA, MACIOCHA i KAZANIECKICH; śp. Stanisławę, Wandę i Annę.

 24. RUDAWSKICH, WÓJCICKICH, KASZCZYŃSKICH, DZIWIŃSKICH, IGNACIK i KUPKA.

 25. WILSKICH, GÓRBSKICH, STOKOWSKICH, DANIŁOWICZ, KOWALCZYK, KAPUSTA, JABŁOŃSKICH, SZCZEPAŃSKICH i RADOŻYCKICH; śp. Anię i Janinę.

 26. DRZAZGA, DRAB, BAKALARZ, POLNIAK; śp. Marzenę, Dariusza.

 

II.

11.II / 11.III / 08.IV / 13.V / 10.VI / 08.VII / 05.VIII / 02.IX / 30.IX / 21.X

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych z Rodzin:

 1. GRELA, CZAJKÓW, BARSZCZÓW, KOWALCZYKÓW, GAJEK, WYGODNYCH, KOSOBUCKICH i WALUS; śp. Stanisława, Józefę, Henryka, Władysławę i Franciszka.

 2. GŁOWACKICH, KWINTAL, KAWA i DĘBSKICH; śp. Wandę DĘBSKĄ.

 3.  SCHMIDTÓW - Anielę, Franciszka, Józefę, Ottona, Czesława i Wiolettę; SITARCZUKÓW - Stanisławę, Kazimierza i Józefa; GOŹDZIUKÓW - Pawła, Marię, Jana i Zofię; NAPIERAŁÓW - Dorotę, Władysławę i Józefa; śp. Halinę ZARZYCKĄ, Alfredę GIERA, Marlenę SZÓSTKA, Zofię MISIEK, Juliana WYGASIA, Stefana ZYCHA.

 4. TOBIASZ, GAPIŃSKICH, SZYMAŃSKICH, KONTOWICZ, BALCERAK, ZDOBYSZ, ROMANOWSKICH i DZIEWIŃSKICH; śp. Zdzisława, Zenona, Cecylię, Sylwestra i Jolantę.

 5. KARPIŃSKICH i LATOS; śp. Janinę, Marię, Bartłomieja, Bogdana, Zofię, Weronikę, Mariannę i Tomasza.

 6. FIEDZIUKÓW, RYCHTÓW, SIKORÓW, KARDASIEWICZÓW i GARBACZEWSKICH; śp. Mariana, Ryszarda, Jerzego, Krzysztofa, Lucjana, Agatę, Mariana, Łukasza, Patryka i Kazimierę.

 7. KRZYŻAKÓW, MAKOWSKICH, BRZEZIŃSKICH, WINCZÓW, OPRYSZKO, ADAMIAKÓW, BODNARÓW, SZCZĘSNYCH i PIWOWARÓW; śp. Kazimierę, Kazimierza, Stefanię i Leonarda.

 8. PLAMOWSKICH, DRABIKÓW, GÓRNIKÓW, BUCZYŃSKICH i BALCEWICZÓW; zmarłą Córkę Renatkę, Rodziców, dziadków, chrzestnych z obu stron; Sąsiadów i znajomych.

 9. SZYMANOWICZÓW, TATARCZUKÓW, BYKOWSKICH i MARCZAKÓW; śp. Aleksandra, Franciszkę, Ludmiłę, Grzegorza i Marię.

 10. WITKOWSKICH, WAWRZYNIAKÓW, WERETYCH, WODARCZYKÓW i TOMASZCZENIKÓW;
  śp. Władysławę, Jana, Danielę LECH.

 11. KRAWCZYKÓW, PERZCHAŁÓW, KOŁODZIEJÓW, GWIAZDÓW, STASZAKÓW, TOMASZCZENIKÓW, SZUMIŃSKICH, CZAJKÓW, RUMIŃSKICH, BONISŁAWSKICH, NAWROCKICH, WIELKOPOLANÓW i WIŚNIEWSKICH; śp. Wacława, Zofię, Jana, Bronisława, Stanisława, Grzegorza i Karolinę.

 12. BRZEZIŃSKICH, KRZYŻAKÓW, WINCZ, OPRYSZKO, SEREDYŃSKICH, BĄK, DZIWIŃSKICH, MAKOWSKICH, PIGUŁÓW, ŻESZOTO, JORDAN i GRZYŚKA; śp. Teresę, Edmunda, Tadzia, Marię, Edwarda, Henryka, Agnieszkę, Krzysztofa, Jerzego, Halinę i dziadków z obu stron.

 13. SADKIEWICZÓW, ŻMIJEWSKICH, BUŁHAKÓW, USZKIEWICZÓW, EJDOROWICZ, NOWOCIEŃ, MARIAŃSKICH i KOPERNIAK; śp. Apolinarego, Zofię, Marię, Józefa i Waldemara.

 14. SKORBÓW, SKAWIŃSKICH, RYCHTA, GÓRECKICH, WOŁKANIEC, TUREK i KONOPKA; śp. Antoniego, Mariana, Marka, Ryszarda i Tadeusza.

 15. ZALEWSKICH, JĘDRASIKÓW, KURAJÓW, KASZCZYŃSKICH, SZALEWICZÓW, CHOMICKICH, BUZDYGANÓW, SŁOWIŃSKICH, KRUSZYŃSKICH, JADCZYSZYNÓW, LASKUSÓW, GOŹDZIENIAKÓW
  i SKRABÓW; śp. Janinę, Adama, Ewę, Antoninę, Antoniego, Stefanię i Ksawerego.

 16. CZESZEJKO, KOWALCZYK, LEOŃCZUK, KOWALSKICH i WIŚNIEWSKICH; śp. Aleksandrę, Marię, Krystynę, Józefa, Eugeniusza, Andrzeja i Marka.

 17. śp. Władysławę i Stanisława ULRYCHÓW; Krystynę i Bronisława DONIFACYCH; Jadwigę i Stanisława SUDNIKÓW; zmarłych z rodziny WOJCIECHOWSKICH, STEFANOWSKICH, WIDEROWSKICH i NASIEŃCZUKÓW.

 18. SOBIERALSKICH, LIZAKÓW, RODZIEWICZÓW, MARYNOWSKICH, KAZANIECKICH i SOCHACKICH; śp. Kazimierę, Czesława, Annę, Stefanię, Irenę, Henryka, Włodzimierza, Mirosława i Ryszarda.

 

III.

18.II / 18.III / 22.IV / 20.V / 17.VI / 15.VII / 12.VIII / 09.IX / 07.X / 28.X

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych z Rodzin:

 1. IWASIECZKO, AŚCIŁOWICZÓW, GROCHALSKICH, SOSNA, BAZIOR, FALUTA, ZABŁOCKICH, DENISIUK, ŻYŁCZYŃSKICH, WÓJCIKIEWICZ i MUCHA.

 2. LIPKA i JAREMCH; śp. Romana, Andrzeja, Lucynę, Jana, Marię i Stefana.

 3. KUCHARSKICH, MARACH, ZALEWSKICH, DZIEKIEWICZÓW, ŁATAS, GOŁASKICH, FLEJTERSKICH, BYLEWSKICH, WASZAKÓW, GRABIEC i SZRAMKÓW. Za zmarłych z rodziny.

 4. BARTOŃ, WRĄBEL, PRZYBYŁA, GĄGAŁA, ZAWIDZKICH, NISIO, TRYKÓW, MATYGÓW, FILIPÓW, BOLESŁAWSKICH, POZNAŃSKICH, PIERŚCIONEK, JACKÓW i SĘK; śp. Krystynę, Czesława i Tadeusza.

 5. KOWALSKICH, BYLEWSKICH, KORZENIOWSKICH i SZYNKOWSKICH; śp. Janinę, Helenę, Jerzego, Franciszka i Genowefę.

 6. JÓŹWIAK, DZIEKIEWICZ, TRACZ i WAWRZYNIECKICH; śp. Karolinkę TOMASZCZENIK i Andrzeja WOJTASIK.

 7. POPKÓW, JÓŹWIAKÓW, NOWAKÓW i CHMIELAKÓW; śp. Stefanię i Ewę.

 8. BRZOZOWSKICH, RYTWIŃSKICH, CHMIELOWSKICH, SZAFRAŃSKICH, SZYMCZAK, SZCZĘSNYCH, KOŹBIAŁ, KRZYŻAK, BRZEZIŃSKICH, DOBROWOLSKICH, POTERAŃSKICH, GIBAS, IWULSKICH, GNIEWKOWSKICH, KULIGOWSKICH, WIĄCEK, CHOMIAK, POŚWIATA, TERKA i CYSEK; śp. Annę GIBAS. Agnieszkę KOŹBIAŁ, Krzysztofa FURMANA, Ireneusza BYLEWSKIEGO i Artura BYKOWSKSIEGO.

 9. NARÓG, KĄDZIELA i LISOWSKICH; śp. Aleksandrę, Bolesława, Piotra, Edwarda i Czesława.

 10. Zmarłe Członkinie z Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej; śp. ks. Bronisława MATYSZCZYKA, ks. Czesława LESIAKA i zmarłych kapłanów.

 11. RYTWIŃSKICH, KRÓLIKOWSKICH, DOLINIEC, STRZELECKICH i KŁOS; śp. Czesława, męża Floriana i syna Jarosława.

 12. DROZDÓW, BYKOWSKICH, ŚLIWIŃSKICH, DEREWECKICH, MEKANIKÓW, PYŁYPCZAKÓW i RYCHTERÓW; śp. Tomasza KARDASIEWICZA, ks. Adama THORA i Marylę WIŚNIEWSKĄ.

 13. KOŚCIŃSKICH, MACHLAJÓW, BORCZYKÓW, GOERSTÓW, BURDZIAKÓW, SPALENY i PLISKO; śp. Marię PIETKIEWICZ.

 14. DOMIAN, HAMELAK, JARMOWSKICH i CAŁKA; śp. Adama, Karolinę, Marię, Tadeusza i Michała.

 15. PŁOŃSKICH, GÓRECKICH, SKORUPÓW i DZIELECKICH; śp. Waldemara, Jana i Sławomira.

 16. JANISZEWSKICH i ŻURAWSKICH; śp. Karola, Antoninę i Feliksa.

 17. SAWKO i JACEWICZ; śp. Jadwigę, Bolesława i Helenę.

 18. DROZDÓW, RYCHTERÓW, MIKANIKÓW, PYŁYPCZAKÓW, DEREWECKICH, KARDASIEWICZÓW, ŚLIWIŃSKICH i KROPOCZÓW; śp. Tomasza, Pawła, Macieja, Mariusza, Anielę i Janinę.

 19. TOMCZAK, TOMASZCZENIK, PROCYK, PIERZCHAŁA, WOJNA, MISTORNI, MIZERA, BUCZKOWSKICH, LECH, KAŹMIERCZAK, KIŁOCZKO, KOŚ, PODOLSKICH, SZMIDKI, WIŚNIEWSKICH i KRAWCZYK; śp. Katarzynę, Edmunda, Stanisława, Władysławę, Jana, Agnieszkę, Radomira, Paulinę, Stanisława, Józefa, Bogusława i Marię.

 20. SIBIKÓW i KOZAKÓW; śp. Elżbietę, Marię, Władysławę i Stanisławę.

 

IV.

25.II / 25.III / 29.IV / 27.V / 24.VI / 22.VII / 19.VIII / 16.IX / 14.X / 28.X

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych z Rodzin:

 1. BYKOWSKICH i CZERKAWSKICH; zmarłego Syna Ernesta.

 2. GIBAS, WIKLIŃSKICH, GÓRNYCH, JAŻĘBIÓW i CZERWIŃSKICH; śp. Wiktorię, Rozalię, Helenę, Annę; zmarłych rodziców, rodzeństwo i dziadków.

 3. SAŁAPATA, KŁYSZEJKO, DACKO, NAZAREWICZ, JAGODZIŃSKICH, BUCA i KUZŁA; śp. Olgę, Michała, Krzysztofa, Jana, Ewę, Jarosławę, Teresę, Józefa, Zofię i Wiesławę.

 4. SAŁAPATA, OLEJNIK, WOŁOSKO, DACKO, KOWCUN, BUCA i NAZAREWICZ; śp. Olgę, Michała, Krzysztofa, Stefanię, Jana, Marię, Włodzimierza, Rozalię, Stefana, Ewę, Jana, Jarosławę i Teresę.

 5. KŁOS, CZENCZAK, DOLINIEC i WILCZYŃSKICH; śp. Teodorę, Krzysztofa, Stanisława, Jarosława, Floriana, Janinę, Czesława, Mariannę, Andrzeja, Antoninę i Benedykta.

 6. KOZERSKICH - Janinę, Tadeusza i Krystynę.

 7. LISOWSKICH - Jadwigę, Antoniego, Czesława i śp. Edwarda KOPIŃSKIEGO.

 8. KĄDZIELÓW - Aleksandrę, Bolesława, Piotra i śp. Edwarda NARÓG.

 9. FARFUS; śp. Edytę i Józefa Nowak.

 10. ADAMKIEWICZÓW, OWCZARZ, REFORMATÓW, MARCINIEC, DONIFACY, SKORB, LEDER, SZKUDLAREK, FORYŚ, JURKOWSKICH i KWAŚNIEWSKICH; śp. Małgosię MULICĘ.

 11. SOSNOWSKICH, KORCZYŃSKICH, JANUSZEWSKICH, SAŁTERNIKÓW, GRZYBÓW, POPIELÓW, KAŹMIERCZAKÓW, TROŚNIAKÓW, DARMOGRAJÓW, MAZURÓW, MAJCHROWSKICH, SAWKÓW, HAMELAKÓW, BEŁAJÓW, KIŁOCZKÓW, GLONKÓW, BACHURSKICH, GIEREWICZÓW, FIEDZIUKÓW, ZUBOWICZÓW, CZAJKÓW i MAJEWSKICH; śp. Annę, Władysława, ks. Kazimierza, Marię, Michalinę, Franciszkę, Aleksandra, Mikołaja, Stefana, Mariana, Marka, Teresę i Konrada.

 12. JANUSZEWSKICH, SAŁTERNIKÓW, KORCZYŃSKICH, KAŹMIERCZAKÓW, POPIELÓW, SOSNOWSKICH, TROŚNIAKÓW, CZERWIŃSKICH, SAWKÓW i GRZYBÓW; śp. Bogdana OMELANIUKA oraz Teresę, Konrada, Józefa, Michalinę, Kazimierza, Mariana, Marka, Annę i Władysława.

 13. KAŹMIERCZAKÓW, SAŁTERNIKÓW, JANUSZEWSKICH, SOSNOWSKICH, SAWKÓW, KORCZYŃSKICH, TROŚNIAKÓW, GRZYBÓW, POPIELÓW, WRÓBLEWSKICH i RADOMSKICH; śp. Mariana, Marka, Kazimierza, Michalinę, Józefa, Konrada, Teresę, Annę, Władysława, Krystynę i Jana.

 14. WOJTKUNÓW, GŁOĆKÓW, MULICÓW, ŁAPKOWSKICH, BERNACKICH, LUBWICZ, BALCEWICZÓW, BUCZYŃSKICH, GAJEWSKICH i BARYŁKÓW; śp. Bogusławę, Jana, Janinę, Stanisława, Halinę, Paulinę, Dominikę, Józefa, Bronisławę i Bronisława.

 15. FALUTA, SKÓRA, ZAŚKO, GISZEL i PASIERBIEWICZ; śp. Zdzisława FALUTĘ, Bronisławę SKÓRĘ i Marcina SKÓRĘ.

 16. KAPCEWICZ, KODZIK, SZEWCZYK, MACULEWICZ, JĘDRASIK, ZALEWSKICH i SŁOWIŃSKICH; śp. Salomeę, Antoniego, Krystynę, Waldemara, Jolantę i Jerzego.

 17. GRZEGÓŁKÓW, LIPIŃSKICH, PARADOWSKICH, GUTKOWSKICH i DOMAŃSKICH; śp. Stanisława, Natalię, Jadwigę, Pelagię, Józefę, Juliana i Edmunda.

 18. KORNET, KISIELEWSKICH, GRABOWSKICH, WĘCKOWSKICH, ŻAK, JASIŃSKICH, GISZLÓW, BUDKIEWICZÓW, RUDNICKICH i TRETYNÓW; śp. Henryka, Bronisława, Wacława, Stanisława i Rozalię.

 19. WYSAKOWSKICH, RYBARCZYKÓW i GĘSIARZÓW; śp. Sylwię KOZIŃSKĄ; z rodziny SKAWIŃSKICH - Helenę, Stanisława i Zdzisława; PRÓCHENKO - Stanisławę i Mariana.

 20. WALAWSKICH, WOŹNICA, NARKIEWICZ, PRZYRODZKICH, KOLANY, GRENDA i PIGUŁA; śp. Józefa, Leszka, Marię, Kazimierza, Ryszarda i Wiesława.

 21. TOMASZCZENIK, KŁYSZEWICZ, BYLEWSKICH, WIELICZKO i TRZCIŃSKICH; śp. Stanisława PICHETA i Sabinę BYKOWSKĄ.

 22. STĄPÓR, SKUPIN, KMIEĆ, KAPAŁA, NAGÓRNYCH, AŚCIŁOWICZ i SZWAJLIK; śp. Piotra i Patryka.

 23. KISIEL, MOCZORODYŃSKICH, KULPÓW, BRYJKÓW, HOŁYSZÓW, KRZYŚKÓW, MÓLÓW, ZIMNYCH, BALIK i KIRYK.

 24. TADAJEWSKICH, KORNILUK, SEMENIUK, KOZACZUK, KOŚCIUCZUK, DERA, SZENIUK, NICZYPORUK, SZUBICZUK, MAZURCZAK, BRZESZCZ, ŚWIEŻYCH, SUDNIK, KOŁODZIEJ, RYBCZYŃSKICH, AMBROŻEK, WŁODARCZYK, CISOWSKICH, MAZURCZAK i MIACHALUK; śp. Henryka, Adolfa, Marka, Helenę, Jadwigę, Michalinę, Stanisława, Włodzimierza, Jana, Stanisława, Franciszkę, Władysława, Stanisława, Jana, Józefa, Emilię, Olgę, Annę, Wiesławę, Zofię, Ewę, Elżbietę, Kamilę i Jana.

 25. JASNOS, WASIUK, SKUPIŃSKICH, ZAJĄC, TUGA, MARCHLIŃSKICH, MARCHEWKA, GIERAK, CZUBA, KĘPA, BĄCZKOWSKICH, BORWIK, WOŹNICA, ŁATAK, PERLACH i ŁAGODA; śp. Stanisława
  i Liliannę.

 26. Śp. Józefa, Stanisława, Jana, Mieczysławę, Wojciecha KANTORÓW; Janinę, Bronisława LABUDÓW i wszystkich zmarłych z rodziny.

bottom of page