top of page

HISTORIA PARAFII

86041.jpg

Dobrzany powstały prawdopodobnie w XII wieku a prawa miejskie uzyskały w wieku XVI. Nie znana jest również pierwsza słowiańska nazwa tej miejscowości. Z dokumentów zachowanych Dobrzany występują pod nazwą Jacobshagen. Nazwa ta po drugiej wojnie światowej ulegała kilkakrotnej zmianie. Najpierw miejscowość nazywała się Jakubowo, później Dobrzanek, aż wreszcie utrwaliła się nazwa Dobrzany.

 

Pierwszą wzmiankę o kościele w Dobrzanach mamy w roku 1381. Jedynym zabytkiem obecnych Dobrzan jest Kościół, zbudowany po wielkim pożarze w roku 1731, a który od tego czasu przechodził liczne przebudowy. Obecny Kościół to budynek, pokryty czterospadowym dachem. W połowie długości od frontu znajduje się czterokątna wieża dzwonnica z zegarem. Kościół posiada około 300 miejsc siedzących. Poprzedni Kościół zbudowany był w stylu gotyckim.

 

Do końca XVI wieku obok kościoła znajdował się cmentarz, który następnie przeniesiono na zachodni kraniec miasta. W XIX wieku cmentarz usytuowano na małym wzniesieniu (obecnie przy ulicy cmentarnej). W marcu 1945 roku Dobrzany zostały wyzwolone i dawne ziemie piastowskie wróciły do Polski.

 

Po latach protestantyzmu, zaczyna się również kształtować życie katolickie. Pierwszym duszpasterzem katolickim był ks. Tadeusz Długopolski z Towarzystwa Chrystusowego. On odprawił pierwszą Mszę świętą. Natomiast pierwszym proboszczem parafii, został ks. Kazimierz Rudawski, zamianowany z ramienia JE ks. bp Edmunda Nowickiego, Administratora Apostolskiego w Gorzowie Wlkp. Pierwszy więc stały duszpasterz przybył do Dobrzan 23 lutego 1946r. Ks. Kazimierz uporządkował Kościół wewnątrz i na zewnątrz przy wydatnej pomocy wiernych oraz miejscowych władz. Kościół został oszklony, wyremontowano wieże, postawiono ołtarz, przebudowano chór. Umieszczono dwa boczne ołtarze. Dzięki temu wnętrze świątyni nabrało właściwego wizerunku. Pierwsza Msza Święta odprawiona została w uroczystość św. Michała Archanioła stąd od tego wydarzenia św. Michał stał się patronem parafii i Kościoła.

 

Do nowo zorganizowanej parafii należało początkowo aż 15 wiosek. Najdalszymi wioskami były Ciemnik i Czertyń.  Z chwilą powstania parafii w Ińsku od Dobrzan odeszły wioski: Linówko, Ciemnik, Czertyń, a do parafii w Marianowie Wiechowo. Na podstawie dekretu Kurii w Gorzowie Wlkp. do parafii Dobrzany przyłączono wioski: Odargowo, Mosino, oraz Lutkowo. Parafia liczyła wówczas 3500 wiernych. Ks. Rudawski oprócz Dobrzan uruchomił i poświęcił również na terenie parafii 6 kościołów filialnych: w Bytowie,  Krzemieniu, Lutkowie, Ognicy, Odargowie oraz w Białej.

Proboszczowie parafii

1. ks. Tadeusz Długopolski SChr - pierwszy duszpasterz

2. ks. Kazimierz Rudawski SChr (1946-1956)

3. ks. Stefan Strzałkowski SChr (1956-1965)

4. ks. Adam Hejny SChr (1965-1969)

5. ks. Czesław Lesiak SChr (1969-1972)

6. ks. Stanisław Malczewski SChr (1972-1976)

7. ks. Marian Koniewski SChr (1976-1987)

8. ks. Tadeusz Jóźwiak SChr (1987-1996)

9. ks. Marian Koniewski SChr (1996-2003)

10. ks. Rafał Hoczek SChr (2003-2010)

11. ks. Tadeusz Zachara SChr (2010-2011)

12. ks. Krzysztof Rytwiński SChr (2011-2014)

13. ks. Krzysztof Musiałek SChr (2014-2017)

14. ks. Rafał Sorkowicz SChr (2017-2019)

15. ks. Bogusław Kozioł SChr (2019-         )

 

Obecnie w Parafii posługują także wikariusze: ks. Dominik Bieniek SChr, ks. Grzegorz Brzozowski-Zabost SChr oraz ks. Andrzej Szoda SChr.

Tak więc duszpasterstwo w Parafii prowadzą dalej  księża Chrystusowcy. Msze Święte są odprawiane  bezpośrednio w Parafii oraz w siedmiu kościołach filialnych: Szadzku, Odargowie, Kępnie, Krzemieniu, Ognicy, Błotnie i Bytowie. 

bottom of page