Sakrament chrztu świętego zwyczajowo odbywa się w pierwszą i trzecią niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11:00.

 

Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie. Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w biurze parafialnym na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

 

Należy wybrać chrzestnych. Kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 16 lat, a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, (po ślubie kościelnym), uczestniczącym regularnie we Mszy świętej, często korzystającym z sakramentu pokuty i komunii świętej. 

Katecheza dla rodziców i chrzestnych odbywa się przed udzieleniem sakramentu po ustaleniu terminu. Zwyczajowo w sobotę o godz. 19:00

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

 

Zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to rozmowa z duszpasterzem w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty jego sporządzenia.
 

Dla ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (należy przynieść dok. z USC). Pozostałe dokumenty: zaświadczenia: udziału w spotkaniach przedmałżeńskich oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej, dowody osobiste narzeczonych, świadectwo chrztu oraz bierzmowania, ostatnie świadectwo z katechizacji, dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).

Jeśli chrzest narzeczonych był w innej parafii, należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (data wystawienia nie dłuższa niż trzy miesiące).

W celu spisania protokółu przedślubnego narzeczeni proszeni są o indywidualne umówienie się z ks. Proboszczem
(+48 512 342 265).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

 

Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca wiarę, a więc niedzielną Mszę Świętą, spowiedź, Komunię Świętą, codzienną modlitwę i prowadzenie moralnego życia zgodnie z nauką Kościoła. Brak tych warunków oznacza brak dojrzałości życia chrześcijańskiego wymaganego do przyjęcia sakramentu.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje katechizacja szkolna oraz udział w spotkaniach formacyjnych.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest

ks. Michał Armatys SChr

tel. 532-250-420

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

 

Do Sakramentu I Komunii świętej przystępują dzieci z kl. III szkoły podstawowej. Okres przygotowania trwa 8 miesięcy i rozpoczyna się od września w roku szkolnym, w którym dziecko przystępuje do sakramentu. Pierwsza Komunia Święta w naszej Parafii jest w trzecią niedzielę maja.

 

Zamiar przystąpienia dziecka do I Komunii świętej zgłaszają rodzice dziecka. Dzieci przygotowuje się do I Komunii św. podczas katechezy w szkole, spotkań formacyjnych, ale również w czasie Mszy św. niedzielnej (Msza Święta z udziałem dzieci w Dobranach w II niezielę miesiąca).

 

Piękną formą przygotowania dziecka do I Komunii św. jest również udział w nabożeństwach różańcowych dla dzieci, w roratach, w drogach krzyżowych, nabożeństwach majowych.

 

Odpowiedzialnym za przygotowanie do I Komunii jest

ks. Marcin Bińskowski SChr
 

PIERWSZA KOMUNIA

 

 

Pokuta jest to sakrament, w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione. Po swoim zmartwychwstaniu ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty tymi słowami: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie będą im zatrzymane" (J 20.22 - 23).

Sakrament pokuty: pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

Zawsze można poprosić o spowiedź kapłana będącego w kościele.

 

Warunki przyjęcia sakramentu pokuty:

1. rachunek sumienia,
2. żal za swoje grzechy,
3. postanowienie poprawy,
4. szczere wyznanie swoich grzechów,
5. gotowość do pokuty i naprawienia wyrządzonych szkód.

SAKRAMENT SPOWIEDZI

 

 

Sakrament Namaszczenia Chorych można w naszej parafii przyjąć w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 18:00. Należy wówczas zgłosić się przed Mszą do zakrystii i wyrazić chęć przyjęcia sakramentu. W nagłych sytuacjach każdorazowo po wezwaniu telefonicznym.

Sakrament Namaszczenia Chorych jest jednym z sakramentów uzdrowienia chrześcijańskiego (drugi to – sakrament pojednania). 

 

Sakrament namaszczenia chorych został ustanowiony przez Jezusa i potwierdzony słowami „Duch Pański spoczywa na mnie namaścił mnie i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rak łaski od Pana” (Łk 4, 18) i „Choruje ktoś wśród was ? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nimi i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).

Odwiedziny chorych w I piątki miesiąca (w wyjątkowych sytuacjach wg ogłoszeń).

W nagłym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny.

ks. Proboszcz 512-342-265

ks. Michał 532-250-420

ks. Marcin 511-328-935

SAKRAMENT CHORYCH

Logo_Archidiecezji1.png
ADRES

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Michała Archanioła


ul. Staszica 56

73 - 130 Dobrzany

parafiadobrzany@gmail.com

tel. parafia: +48 91 562 00 57

Logo Towarzystwo Chrystusowe - kolor.jpg

Konto parafialne:

34 9375 0002 8400 0781 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Goleniowie

  • Grey Facebook Icon

© PARAFIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  W DOBRZANACH