top of page

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament Namaszczenia Chorych jest jednym z sakramentów uzdrowienia chrześcijańskiego (drugi to – sakrament pojednania). 

 

Sakrament namaszczenia chorych został ustanowiony przez Jezusa i potwierdzony słowami „Duch Pański spoczywa na mnie namaścił mnie i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rak łaski od Pana” (Łk 4, 18) i „Choruje ktoś wśród was ? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nimi i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).

Odwiedziny chorych w I piątki miesiąca (w wyjątkowych sytuacjach wg ogłoszeń).

W nagłym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny.

ks. Proboszcz 512-342-265

ks. Dominik 573-454-491

ks. Marcin 511-328-935

bottom of page