top of page

PARAFIA - WSPÓLNOTA WSPÓLNOT

Parafia jest wspólnotą eucharystyczną, wspólnotą wiary oraz wspólnotą organiczną,

tzn. składa się z wyświęconych kapłanów i innych chrześcijan, i w której proboszcz, reprezentujący biskupa diecezji, jest hierarchicznym ogniwem łączącym

z całym Kościołem partykularnym. Jednocześnie dodaje bardzo istotną specyfikę

tej potrójnej wspólnoty: parafia ma stawać się wspólnotą wspólnot .

PARAFIA

Aby parafia była „wspólnotą wspólnot”, konieczna jest autentyczna promocja laikatu polskiego na poziomie parafii i budzenie współodpowiedzialności świeckich za ewangelizację przez zaproszenie do współuczestnictwa. 

WSPÓLNOTY

Wspólnoty nie są tylko po to, aby działać. Największym darem wspólnoty jest sam fakt przeżywania osobistej i wspólnotowej relacji z Jezusem, objawiania i urzeczywistniania Kościoła.

Poznaj wspólnoty w naszej Parafii.

KAPŁANI

Kardynał Ratzinger pisał kiedyś, że Kościół jest jak rodzina. Rodziny się nie wybiera. Co to znaczy? Moi bracia i siostry są tacy, jacy są, ale stanowimy rodzinę. Ksiądz jest, jaki jest, ale jest w rodzinie. On pomaga nam – my jemu. Tak to działa.


bottom of page