top of page

PARAFIA w DOBRZANACH

Dobrzany powstały prawdopodobnie w XII wieku a prawa miejskie uzyskały w wieku XVI.

Nie znana jest również pierwsza słowiańska nazwa tej miejscowości.

Z dokumentów zachowanych Dobrzany występują pod nazwą Jacobshagen.

Nazwa ta po drugiej wojnie światowej ulegała kilkakrotnej zmianie.

Najpierw miejscowość nazywała się Jakubowo, później Dobrzanek,

aż wreszcie utrwaliła się nazwa Dobrzany.

DOBRZAŃSKA PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

Pierwszą wzmiankę o kościele w Dobrzanach mamy w roku 1381. Jedynym zabytkiem obecnych Dobrzan jest Kościół, zbudowany po wielkim pożarze w roku 1731, a który od tego czasu przechodził liczne przebudowy. Obecny Kościół to budynek, pokryty czterospadowym dachem. W połowie długości od frontu znajduje się czterokątna wieża- dzwonnica z zegarem. Kościół posiada około 300 miejsc siedzących. Poprzedni Kościół zbudowany był w stylu gotyckim.

 

Do końca XVI wieku obok kościoła znajdował się cmentarz, który następnie przeniesiono na zachodni kraniec miasta. W XIX wieku cmentarz usytuowano na małym wzniesieniu (obecnie przy ulicy cmentarnej). W marcu 1945 roku Dobrzany zostały wyzwolone i dawne ziemie piastowskie wróciły do Polski.

 

Po latach protestantyzmu, zaczyna się również kształtować życie katolickie. Pierwszym duszpasterzem katolickim był ks. Tadeusz Długopolski z Towarzystwa Chrystusowego. On odprawił pierwszą Mszę świętą. Natomiast pierwszym proboszczem parafii, został ks. Kazimierz Rudawski SChr, zamianowany z ramienia JE ks. bp. Edmunda Nowickiego, Administratora Apostolskiego w Gorzowie Wlkp. Pierwszy więc stały duszpasterz przybył do Dobrzan 23 lutego 1946 r. Ks. Kazimierz uporządkował Kościół wewnątrz i na zewnątrz przy wydatnej pomocy wiernych oraz miejscowych władz. Kościół został oszklony, wyremontowano wieże, postawiono ołtarz, przebudowano chór. Umieszczono dwa boczne ołtarze. Dzięki temu wnętrze świątyni nabrało właściwego wizerunku.

 

Pierwsza Msza Święta odprawiona została w uroczystość św. Michała Archanioła stąd od tego wydarzenia św. Michał stał się patronem parafii i Kościoła. Do nowo zorganizowanej parafii należało początkowo aż 15 wiosek. Najdalszymi wioskami były Ciemnik i Czertyń. Z chwilą powstania parafii w Ińsku od Dobrzan odeszły wioski: Linówko, Ciemnik, Czertyń, a do parafii w Marianowie Wiechowo. Na podstawie dekretu Kurii w Gorzowie Wlkp. do parafii Dobrzany przyłączono wioski: Odargowo, Mosino, oraz Lutkowo. Parafia liczyła wówczas 3500 wiernych. Ks. Rudawski oprócz Dobrzan uruchomił i poświęcił również na terenie parafii 6 kościołów filialnych: w Bytowie,  Krzemieniu, Lutkowie, Ognicy, Odargowie oraz w Białej.

 

Drugim proboszczem w parafii został ks. Stefan Strzałkowski SChr od grudnia 1956 roku. Od 1965 roku Proboszczem zostaje zamianowany ks. Adam Hejny SChr. Od 1969 roku czwartym proboszczem zostaje ks. Czesław Lesiak SChr. Od października 1972 roku Parafię przejmuje ks. Stanisław Malczewski SChr. Od roku 1976 proboszczem został zamianowany ks. Marian Koniewski SChr będący dwie kadencje (1976-1987; 1996-2003). Od roku 1987 proboszczem został Ks. Tadeusz Jóźwiak SChr. Następni proboszczowie to: ks. Rafał Hoczek SChr (2003-2010), ks. Tadeusz Zachara SChr (2010-2011), ks. Krzysztof Rytwiński SChr (2011-2014), ks. Krzysztof Musiałek SChr (2014-2017), ks. Rafał Sorkowicz SChr (2017-2019). Od 15 VIII 2019 proboszczem jest ks. Bogusław Kozioł SChr.

 

Duszpasterstwo w Parafii prowadzą dalej  księża Chrystusowcy. Msze Święte są odprawiane bezpośrednio w Parafii oraz w siedmiu kościołach filialnych: Szadzku, Odargowie, Kępnie, Krzemieniu, Ognicy, Błotnie i Bytowie.

bottom of page