BIURO PARAFIALNE

poniedziałek - środa - piątek

godz. 16.00 - 16.45

 

W pilnej sprawie o każdej porze

lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym:

tel. parafialny: +48 91 562 00 57

kom. ks. Proboszcz: +48 512 342 265

kom. ks. Michał: +48 532 250 420

kom. ks. Marcin: +48 511 328 935

 

Zapraszamy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

w Biurze parafii pw. św. Michała Archanioła

w Dobrzanach

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła, ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany; proboszcz - ks. dr Bogusław Kozioł SChr;


2) Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach jest ks. mgr lic Robert Kaszak, e-mail: inspektor@kuria.pl;


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zadań statutowych i misji Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce;


4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;


5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach, a w sytuacjach przewidzianych przez Kodeks Prawa Kanonicznego również Kuria diecezjalna w Szczecinie;


6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji za-dań wynikających z misji kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, regulowanych Kodeksem Prawa Kanonicznego;


8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (oprócz wpisów w Księgi Metrykalne) lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;


9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Logo_Archidiecezji1.png
ADRES

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Michała Archanioła


ul. Staszica 56

73 - 130 Dobrzany

parafiadobrzany@gmail.com

tel. parafia: +48 91 562 00 57

Logo Towarzystwo Chrystusowe - kolor.jpg

Konto parafialne:

34 9375 0002 8400 0781 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Goleniowie

  • Grey Facebook Icon

© PARAFIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  W DOBRZANACH