top of page

RADA KATECHETYCZNA

Radę Katechetyczną tworzą ks. Proboszcz, kapłani i katecheci świeccy uczący w dobrzańskiej szkole oraz animatorzy świeccy.
Członkowie Rady, w duchu katolickim, animują i organizują
wszelkie inicjatywy związane z ewangelizacją oraz głoszeniem prawd wiary.
Obecnie Radę Katechetyczną tworzą:
Ks. Bogusław Kozioł SChr - proboszcz
Ks. Michał Armatys SChr - wikariusz
Ks. Marcin Bińkowski SChr - wikariusz
p. Łukasz Morozik - katecheta
p. Joanna Rytwińska - animator
bottom of page