RADA KATECHETYCZNA

Radę Katechetyczną tworzą ks. Proboszcz, kapłani i katecheci świeccy uczący w dobrzańskiej szkole oraz animatorzy świeccy.
Członkowie Rady, w duchu katolickim, animują i organizują
wszelkie inicjatywy związane z ewangelizacją oraz głoszeniem prawd wiary.
Obecnie Radę Katechetyczną tworzą:
Ks. Bogusław Kozioł SChr - proboszcz
Ks. Michał Armatys SChr - wikariusz
Ks. Marcin Bińkowski SChr - wikariusz
p. Łukasz Morozik - katecheta
p. Joanna Rytwińska - animator
Logo_Archidiecezji1.png
ADRES

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Michała Archanioła


ul. Staszica 56

73 - 130 Dobrzany

parafiadobrzany@gmail.com

tel. parafia: +48 91 562 00 57

Konto parafialne:

34 9375 0002 8400 0781 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Na_Parafie_Button_v2_959x339 (1).png
Logo Towarzystwo Chrystusowe - kolor.jpg

© PARAFIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  W DOBRZANACH