top of page

RADA KATECHETYCZNA

Radę Katechetyczną tworzą ks. Proboszcz, kapłani i katecheci świeccy uczący w dobrzańskiej szkole oraz animatorzy świeccy.

Członkowie Rady, w duchu katolickim, animują i organizują
wszelkie inicjatywy związane z ewangelizacją oraz głoszeniem prawd wiary.


Obecnie Radę Katechetyczną tworzą:

Ks. Bogusław Kozioł SChr - proboszcz
Ks. Dominik Bieniek SChr - katecheta
Ks. Grzegorz Zabost-Brzozowski SChr - katecheta

p. Łukasz Morozik - katecheta
p. Inga Krzyżak - nauczyciel
 
bottom of page