top of page

I KOMUNIA ŚWIĘTA

W pierwszych dniach nowego roku szkolnego rozpoczynamy przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Ogólnie mówimy o przygotowaniu do I Komunii Świętej. Przygotowanie dzieci do pełnego uczestniczenia w Sakramencie Eucharystii rozpoczęło się już dawno, właściwie w momencie ich chrztu. Wtedy rodzice zobowiązali się przed Panem Bogiem, że swoje dziecko doprowadzą do dojrzałości religijnej.

 

Warto się zastanowić, na jakim etapie przygotowania do I Komunii Świętej są aktualnie dzieci. Czy mają już w sobie dziecięcą wiarę ukształtowaną w katolickiej rodzinie? Czy otrzymały od rodziców pewne wyczucie potrzeby modlitwy oraz jej umiejętność? Czy znają najbardziej podstawowe prawdy wiary i zasady chrześcijańskiego postępowania?

 

Środowisko rozwoju religijnego i przygotowania dziecka do I Komunii Świętej z czasem wykracza poza dom rodzinny i obejmuje szkołę i parafię. Te dwie instytucje wspierają rodzinę w wykonaniu jej zadań wychowawczych. Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy wspólnie bezpośrednie przygotowanie do I Komunii Świętej. Z myślą o rodzicach i ich dzieciach zaplanowaliśmy liczne działania, których celem jest rzetelne przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej.

 

Rodzice otrzymują dwa opracowania, które pokazują ideę, ale również szczegóły proponowanego programu. Jest to „Informator dla rodziców” i „Dzienniczek dla dziecka”. Mają one pomóc dzieciom i rodzicom w realizacji tego ważnego zadania. Całe wydarzenie przygotowania ma przede wszystkim charakter religijny. Istotą I Komunii Świętej jest spotkanie z Panem Jezusem, doświadczenie obecności Boga w życiu dziecka.

Przygotowanie do I Komunii Świętej odbędzie się:

A. w szkole                 B. w parafii              C. w domu

 

A. W szkole

 

Dzieci od przedszkola uczęszczają na lekcje religii. Zarówno w przedszkolu jak i w szkole realizowany jest program, który jest opracowany przez kompetentne osoby. Jednym z głównych zadań programu katechezy szkolnej jest przygotowywanie dzieci do sakramentów Świętych. Systematyczny udział w całym programie katechezy jest konieczny, by dzieci mogły zdobyć wymaganą wiedzę i umiejętności a także, by były kształtowane ich właściwe postawy i system wartości. W trzeciej klasie szkoły podstawowej dzieci są przygotowywane bezpośrednio do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Program obejmuje ważne treści i materiał do zapamiętania. Dlatego istotne jest zaangażowanie rodziców w katechezę szkolną i pomoc dzieciom w zrozumieniu i opanowaniu materiału.

 

B. W parafii

 

Przygotowaliśmy specjalną książeczkę, która ma formę „Dzienniczka dla dzieci” pierwszokomunijnych. W nim dzieci będą potwierdzać swój udział w liturgii, nabożeństwach czy comiesięcznych spotkaniach. Mamy nadzieję, że będzie on atrakcyjny dla dzieci i pozostanie pamiątką z ważnego roku w życiu dziecka, czasu przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Dzienniczek ten będzie też obrazował zaangażowanie dziecka i stopień jego przygotowania do I Komunii Świętej. Będzie informacją dla rodziców i dla nas, odpowiedzialnych w parafii za przygotowanie dzieci do sakramentów.

Udział w Mszach i nabożeństwach

W dzienniczku zawarte są terminy i informacje programu przygotowania. Do obowiązkowego udziału należą:

 • Msze Święte niedzielne oraz w uroczystości (zalecamy w niedziele godz. 11:00). Prosimy również o udział systematyczny w naszej parafii. Ułatwi nam to realizację celu programu przygotowania.

 • Nabożeństwa okolicznościowe:

  • W październiku – wspólna modlitwa różańcowa raz w tygodniu

  • W listopadzie – wspólna modlitwa na cmentarzu za zmarłych raz w tygodniu

  • W Adwencie – Msze roratne 2 razy w tygodniu (raz obowiązkowo)

  • W Wielkim Poście – droga krzyżowa dla dzieci raz w tygodniu

  • Rekolekcje wielkopostne dla dzieci

 

Każdy udział we Mszy Świętej czy nabożeństwie dziecko potwierdza w dzienniczku poprzez podpis/ pieczątkę księdza. Jeśli dziecko uczestniczy we Mszy Świętej w innym kościele, również potwierdza udział w Eucharystii w tamtej parafii. Wykaz niedziel i świąt zamieszczony jest w tabelkach w dzienniczku dziecka. Bardzo prosimy, by rodzice lub inne osoby bliskie uczestniczyły wraz z  dzieckiem w nabożeństwach.

 

Wręczenie pamiątek

W ramach przygotowania do I Komunii Świętej dziecko otrzyma różne pamiątki tej uroczystości, których wręczenie na Mszy będzie wpisane w konkretne uroczystości roku liturgicznego:

 • Różaniec – 01.10.2023, godz. 11 (w pierwszą niedzielę października)

 • Medalik – 08.12.2023, godz. 18 (Niepokalane Poczęcie NMP)

 • Świeca – 02.02.2024, godz. 18 (Ofiarowanie Pańskie)

 • Książeczka – 03.03.2023, godz. 11 (pierwsza niedziela marca)

Udział w spotkaniach

Integralną częścią przygotowania do I Komunii Świętej będą obowiązkowe spotkania integracyjno-formacyjne, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Dzieci i rodzice będą przydzieleni do konkretnej grupy i będą mieli spotkania raz w miesiącu w sali przy plebanii. Rodzice będą mieli spotkania w poniedziałki o godz. 18:45 poprzedzone Mszą Święta o godz. 18:00. Dzieci będą miały spotkania w środy o godz. 16:30 kończące się zawsze Mszą Święta, na którą zaproszeni są również rodzice. Po Eucharystii można odebrać dzieci. W związku z innymi wydarzeniami będzie w sumie tylko 6 spotkań dla każdej grupy. Stąd bardzo ważne jest, żeby sobie te terminy już teraz wpisać w swój kalendarz. Terminy dla dzieci i rodziców:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział jest obowiązkowy z uwzględnieniem przyczyn losowych. Wówczas prosimy o poinformowanie drogą mailową lub telefoniczną ks. Dominika.  Dzieci swój udział potwierdzają w dzienniczku.

 

Pozostałe spotkania

 

W drugiej połowie przygotowania do I Komunii Świętej odbędą się jeszcze spotkania organizacyjne z rodzicami, dot. przygotowania kościoła do uroczystości, przebiegiem uroczystości i innych spraw według potrzeby i życzenia. Dzieci będą miały również próby do I Komunii Świętej. O konkretnych terminach będziemy informowali na bieżąco.

 Żeby zbudować z dzieci jedną, silną wspólnotę będą organizowane również wyjazdy integracyjne:

 • 01.12. - 03.12. do Poznania

 • 08.03. – 10.03. do Mórkowo k. Leszna

 • Wyjazd dziękczynny do Lichenia

 

 ​C. W domu

 

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi katechetami. To oni przygotowują swoje dzieci do I Komunii Świętej przebywając z nimi każdego dnia – dając świadectwo wiary i przykład dobrego życia oraz ucząc katechizmu i zachęcając dziecko do praktyk religijnych. Ważną rolę w przygotowaniu i wsparciu dziecka odgrywają także pozostali członkowie rodziny. Starsze rodzeństwo, dziadkowie i krewni, a także rodzice chrzestni. Mogą oni zaprowadzić dziecko do kościoła na nabożeństwo czy pomóc w nauce katechizmu. Dlatego do obowiązku rodziców należy: wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, udział z dzieckiem we Mszach Świętach, nabożeństwach i rekolekcjach oraz przekazywanie wartości chrześcijańskich.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do I Komunii jest ks. Dominik Bieniek SChr.

bottom of page