top of page

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
na "Remont, rewaloryzację i konserwację kościoła filialnego
pw. Przemienienia Pańskiego w Odargowie (Gmina Dobrzany)"

zestawienie-porownania-i-oceny-ofert_.jpg
bottom of page