top of page

Dostosowanie kościoła parafialnego
pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach
-
 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych -

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01 (3).jpg

Umowa nr PPB/000001/16/D
zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie,
al. Jana Pawła II nr 13
w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna"


Moduł Programu: Moduł B (likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne)


Termin realizacji projektu:     od 31.10.2023 do 02.10.2024


Dofinansowanie z PFRON:     76 692,55 zł


Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania (przebudowa schodów przed wejściem głównym kościoła parafialnego z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, matek z wózkami i osób starszych i innych, mających problem z poruszaniem się po schodach)

bottom of page